ING: potentieel arbeidsmarkt beter benutten

0

Er zit nog voldoende rek in de arbeidsmarkt. Alleen al door een hogere participatiegraad zijn er 219.000 extra potentiële werknemers beschikbaar. Door betere matching en creatievere werving en selectie kun je dit potentieel aanspreken.

Dat stelt het ING Economisch Bureau in zijn halfjaarlijkse Dutch Economy Chart Book over de Nederlandse economie.

Personeelstekort

ING wijst erop dat een groeiend aantal bedrijven – inmiddels een kwart – een tekort aan geschikt personeel ervaart. Het meest logische lijkt het om de werkloze beroepsbevolking aan te spreken. Als de werkloosheid verder daalt naar het laagste niveau van de vorige periode van hoogconjunctuur (van vóór de crisis), dan levert dat 22.000 extra arbeidskrachten op ten opzichte van het 2e kwartaal van dit jaar. En de werkloosheid kan nog verder dalen, stelt ING. Betere matching en benutten van ontwikkelingen als platformisering kunnen bijdragen aan het beter benutten van dit reservoir van werklozen. Maar tegelijkertijd erkent zij dat dit slechts beperkt in het personeelstekort voorzien.

Participatiegraad stijgt

Maar er zijn meer manieren om het potentieel voor de arbeidsmarkt te vergroten. Volgens ING zijn er nog veel mensen die zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt. Er is volgens ING een stijgende trend in de bereidheid van vrouwen om een baan te zoeken; de huidige generatie vrouwen kiest vaker voor een carrière dan de vorige. Daarnaast is de arbeidsdeelname van mannen nog niet (volledig) hersteld van de crisis. Groeit het percentage mannen en vrouwen dat wil werken (participatiegraad) inderdaad naar het niveau van voor de crisis, dan zijn er 219.000 extra potentiële werknemers beschikbaar.

Meer uren werken

Ook zijn er zo’n 400.000 werknemers die meer uren willen gaan werken. De ING-economen schatten dat daarvan zo’n 308.000 daadwerkelijk meer zouden kunnen werken. Die twee onaangeroerde groepen zouden de economische groei in Nederland kunnen helpen.

Moeilijk vervulbare vacatures

“De verborgen ruimte op de arbeidsmarkt biedt ruimte voor langduriger economische groei’, stelt Marcel Klok, macro-econoom bij ING. Maar dan zullen bedrijven volgens hem wel creatiever moeten worden om dit potentieel aan te spreken. “Deze mensen zitten niet in de kaartenbak van het UWV.”
En voor moeilijk vervulbare vacatures, zoals in de ICT, komen deze mensen vaak niet in aanmerking, weet Klok. “Daarvoor is juist een inhaalslag in scholing, roulatie en promoties op de arbeidsmarkt nodig.“

Bron: ANP/ING

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer