Arbeidsmarkttoeslag steeds vaker aangeboden

0

Er is een toenemend aanbod van arbeidsmarkttoeslagen als extra financiële incentive om medewerkers te werven of te behouden. De oorzaak is de schaarste op de arbeidsmarkt.

Dat stelt de Intelligence Group op basis van cijfers van vacaturesite Jobdigger.

In het afgelopen jaar werd in 393 vacatures een arbeidsmarkttoeslag vermeld; dit is een stijging van 83% ten opzichte van een jaar eerder (bron: Jobdigger). Hieruit blijkt dat de schaarste op de markt weer noodzaakt tot het inzetten van deze financiële incentive om de werving te verbeteren c.q. de aansluiting met de arbeidsmarkt niet te missen. De arbeidsmarkttoeslag wordt veelal door (non-profit) organisaties gebruikt als antwoord op de toegenomen lonen die met name door intermediairs worden geboden op de arbeidsmarkt om mensen ‘los te weken’.

Meer arbeidsmarkttoeslag in de zorg

Met name in de zorg wordt de arbeidsmarkttoeslag meer ingezet. In het afgelopen jaar was ruim driekwart van de vacatures waarin de toeslag vermeld werd gericht op medisch specialisten (76%); het gaat hier met name om psychiaters (47%) en specialisten ouderengeneeskunde (27%).
Overige beroepsgroepen waar (in mindere mate) in het afgelopen jaar de arbeidsmarkttoeslag werd gebruikt in de werving zijn huisartsen (10%), psychologen (3%), hoger opgeleide verpleegkundigen (3%), middelbaar opgeleide verpleegkundigen (2%), medisch assistenten (2%) en leidinggevende functies in de zorg (1%).

Vooral in vacatures in Zeeland

Opvallend is de verdeling naar provincie. In Zeeland, de provincie met de laagste werkloosheid, wordt veruit het vaakst de arbeidsmarkttoeslag ingezet om de doelgroepen sterker aan te trekken. In de provincie Zeeland zijn in het afgelopen jaar 180 vacatures geplaatst waarin het aanbod van een arbeidsmarkttoeslag vermeld werd. Dit betekent dat 44% van de vacatures waarin arbeidsmarkttoeslag is genoemd het om een bedrijf gaat in Zeeland, gevolgd door Noord-Brabant (52) en Noord-Holland (33).

Investeren in professionele recruitment

De verwachting is dat de arbeidsmarkttoeslag, nu de schaarste snel toeneemt en de concurrentie van detacheerders groot is, in de komende kwartalen veel meer en actiever gebruikt gaat worden. Met name in de zorg en het onderwijs. Ook in regio’s die geografisch een moeilijkere arbeidsmarkt hebben zal dit het geval zijn. “Het betalen van een arbeidsmarkttoeslag is een bekend instrument om mensen te verleiden om te tekenen. Andere vormen zijn bijv. tekengeld, onkostenvergoedingen, bonus- en optieregelingen. Ondanks dat het een effectief hulpmiddel is, zijn dit niet de primaire beweegredenen van het beoogde talent. Investeren in professionele recruitment en arbeidsmarktcommunicatie zal deze zorginstellingen veel beter helpen om de schaarste te lijf te gaan dan het betalen van arbeidsmarkttoeslagen”, stelt Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Bron: Intelligence Group

Lees ook: Een op de zes ondernemers ervaart personeelstekort

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer