Kwart bedrijven heeft last van personeelstekort

0

Nog steeds ervaart een kwart van de bedrijven belemmeringen bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Het personeelstekort is het grootst in de zakelijke dienstverlening.

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Sinds halverwege 2018 meldt ongeveer een kwart van het (niet-financiële) bedrijfsleven in de conjunctuurenquête een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 is het aantal bedrijven dat hiervan belemmeringen ondervindt bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten niet verminderd.
Bij 35%van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening is er een tekort aan arbeidskrachten. In de bedrijfstak vervoer en opslag ervaart 32% van de ondernemers een tekort. Ook in de informatie en communicatie, horeca en bouwnijverheid is het percentage bedrijven dat hierdoor wordt belemmerd bovengemiddeld.

Personeelsbestand uitbreiden

Desondanks verwacht per saldo slechts 12% van de ondernemers hun personeelsbestand in het derde kwartaal te kunnen uitbreiden. Dit percentage ligt lager dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal, toen per saldo 18% van de ondernemers een toename van de personeelssterkte verwachtte.

Bron: CBS

Noot van de redactie: Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat uitzendbureaus nauwelijks hebben kunnen profiteren van de recordcijfers van de arbeidsmarkt

Lees ook:

Over Auteur

Reageer