NBBU pleit voor basisvoorziening voor alle werkenden

0

Een wendbare arbeidsmarkt vraagt om nieuwe zekerheden, zoals een basisvoorziening voor alle werkenden, stelt de NBBU. Daarom heeft de brancheorganisatie de commissie Borstlap een position paper aangeboden die een mogelijke oplossing biedt voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

Deze denkrichting biedt naar eigen zeggen zekerheden voor alle partijen op de arbeidsmarkt: ondernemers, werkgevers en werkenden. De NBBU claimt met dit plan een kader te creëren waarin alle werkvormen waar deze tijd om vraagt, van vast tot flexibel, ingebed kunnen worden.

Helft millennials wil zzp’er worden

Dit position paper heeft zijn voedingsbodem in een deze week eveneens gepresenteerd onderzoeksrapport van de Young Adivsory Group. Een van de opvallendste zaken uit dit onderzoek is dat van de generatie van de millennials bijna de helft (45%) verwacht op enig moment in zijn of haar loopbaan als zelfstandige aan de slag te gaan. De kijk op werk is wezenlijk anders onder deze generatie. Millennials zien hun loopbaan als een onderneming die is opgebouwd uit meerdere kleine carrières. Een contract voor het leven bij één werkgever is allang geen uitgangspunt meer.

Veranderde personeelsbehoefte

Naast deze nieuwe visie op werk is er ook een wezenlijke behoefte bij bedrijven aan wendbaarheid in hun personeelssamenstelling. De levensduur van bedrijven neemt af en zij werken bovendien steeds vaker projectmatig. Dat vraagt om een andere invulling van de personeelsbehoefte. De leden van de NBBU, van uitzendbureau tot zzp-intermediair, willen naar eigen zeggen juist voorzien in deze behoefte.

Basisvoorziening voor alle werkenden

Ondertussen worstelen partijen in het publieke debat met de vraag hoe zekerheden georganiseerd moeten worden en hoe collectiviteit moet worden gewaarborgd. De oplossing van de NBBU is een basisvoorziening voor alle werkenden bij verlies van inkomen, bijvoorbeeld door ziekte of werkloosheid. Daarnaast wordt gekeken naar hoe te verwachten carrièreswitches mogelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door blijvende toegang tot onderwijs, ook op latere leeftijd.

Lees ook: NBBU pleit voor nieuwe criteria in Wet DBA-discussie

Collectiviteit als uitgangspunt

De NBBU wil naar eigen zeggen een oplossing bieden voor de hedendaagse arbeidsmarkt die collectieve verantwoordelijkheid als uitgangspunt neemt. Dat is een uitgangspunt dat alle partijen in de polder zou moeten aanspreken. Het huidige bestel is ruim honderd jaar oud en voldoet niet meer volgens de brancheorganisatie. Zoals het YAG-rapport aantoont, is er een grote kloof tussen de perceptie van de vorm die de arbeidsmarkt in deze tijd zou moeten hebben en de praktijk met al zijn complexe regelingen.

Oplossing in ieders voordeel

Een nieuwe gang naar de tekentafel met collectiviteit als uitgangspunt is volgens de NBBU een goede eerste stap. Het levert een stelsel op waarin arbeidsmarktintermediairs kunnen blijven doen waar ze goed in zijn, naar ieders tevredenheid vraag en aanbod bij elkaar brengen. Maar een basisregeling is bovenal in het voordeel van alle werkenden, omdat alle partijen in hun behoefte worden voorzien. Werkenden in hun behoefte aan zekerheid, werkgevers in een personeelsbehoefte op maat en ondernemers in hun behoefte om te ondernemen, zonder het gevaar zich in een juridisch schemergebied te begeven.

De position paper Regulering van werk – verzelfstandiging en vervaging van arbeidsrelaties van de NBBU is te downloaden op hun site.

Bron: NBBU

noot van de redactie:

Commissie Borstlap

De NBBU heeft de commissie Regulering van Werk (ook wel: Commissie Borstlap) haar position paper aangeboden. De Commissie Borstlap – ingesteld door het kabinet (minister Wouter Koolmees, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) – komt aan het eind van dit jaar met haar eindrapport een advies te komen over regelgeving die beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt (lees: de vele flexcontractvormen).
De uitkomsten van de commissie Borstlap zijn medebepalend zijn voor de nieuwe regelgeving rondom zzp’ers waar minister Koolmees aan werkt. Door de onwerkbare, en daardoor uitgestelde, wet DBA van voormalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heerst er al jaren grote onduidelijkheid op de arbeidsmarkt hierover. Uiteraard wil de NBBU met het aanbieden van haar plan een voor de flexbranche gunstige invloed op de bevindingen van Borstlap hebben.

Lees ook: Borstlap: sociale zekerheid en scholing voor vast én flex

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer