Sterk stijgende vraag naar juridisch talent

0

Yacht zegt een sterk stijgende vraag te zien naar juristen. In sommige juridische beroepsgroepen ontstaat al schaarste in het aanbod. Het bedrijfsleven en de overheid strijden om juridisch talent, waarbij gemeenten in het nadeel lijken door starre selectiecriteria.

Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt’ van Yacht over het vierde kwartaal van 2016. De groeitrends lijken zich in 2017 voort te zetten.

In het vierde kwartaal van 2016 steeg het aantal juridische vacatures met 64% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel binnen de overheid als in het bedrijfsleven is de groei zichtbaar.

Volgens Marijn van der Heiden van Yacht Legal wordt de groei in vacatures gestuwd door de goede economische ontwikkelingen. ‘Bedrijven durven wat meer risico’s te nemen en realiseren zich steeds meer dat juridisch talent schaarser wordt.’

Omgevingswet 2019

De vraag naar bedrijfsjuristen groeide in het vierde kwartaal met 52% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Vanwege de komst van de Omgevingswet in 2019 zoekt de overheid juridische experts zoals juristen RO en Omgevingsrecht. In deze beroepsgroep is volgens Yacht schaarste aan het ontstaan in het aanbod.

De aantrekkende economie heeft ook zijn effect in de publieke sector. Er is een flinke verschuiving zichtbaar van de vraag in de richting van het fysieke domein (handhaving en ruimtelijke ordening), ten koste van de vraag binnen het sociale domein (juristen bezwaar en beroep sociale zekerheid, juridisch beleidsmedewerkers).

De vraag naar handhavingsjuristen neemt volgens Yacht zelfs met 139% toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.

Uitschieter in de cijfers is de groei in de vraag naar advocaten. Verklaarbaar, aangezien deze vraag een jaar geleden op een lager niveau lag. Om optimaal te kunnen profiteren van de economische groei houden advocaten in toenemende mate hun verdienmodel tegen het licht, waarbij zij rekening houden met een grotere roep om transparantie en te maken hebben met de effecten van digitalisering.

Selectie bij gemeenten

Vakkennis is en blijft zeer belangrijk voor startende én meer ervaren juristen. Maar  vaardigheden en competenties worden ook steeds belangrijker, merkt Yacht. Dan gaat het om  resultaatgerichtheid, flexibiliteit, omgevingssensitiviteit en integriteit. Bij de selectie van kandidaten weegt dit steeds zwaarder, zegt Van der Heiden.

‘De bereidheid om bij selectie buiten de gebaande paden te treden, zien we minder terug bij de overheid. Ondanks schaarste vraagt men bij gemeenten nog te vaak naar het schaap met de vijf poten. Vasthouden aan het ideale profiel zorgt voor vertraging in de invulling van functies en zet daarmee druk op de gemeentelijke organisatie. We doen vooral een oproep aan gemeenten om meer te selecteren op de juiste persoonskenmerken en competenties. Slaagt men er niet op tijd in om deze slag te maken, dan gaan gemeenten de slag om het juridische talent missen.’

Bron: Yacht

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer