ABU en Vebego pleiten voor invoering ‘Belgische’ dienstencheques

0

Met de invoering van een systeem van dienstencheques, zoals gebruikt in België, zouden binnen korte tijd tot 125 duizend nieuwe banen kunnen worden gecreëerd voor laag en midden geschoolden. Dat stellen ABU en Vebego naar aanleiding van onderzoek dat PwC in opdracht van de uitzender heeft uitgevoerd.

Het systeem van de dienstencheques wordt in België al jaren met succes gebruikt. Consumenten kunnen hiermee tegen het gereduceerde tarief van tien euro onder meer huishoudelijke diensten afnemen bij erkende bedrijven die hiervoor werknemers in loondienst nemen. Zij betalen hiervoor met dienstencheques of vouchers. België telt 2400 bedrijven in deze sector die aan 160 duizend personen werk bieden voor ruim 800 duizend particuliere klanten. Het systeem levert snel veel nieuwe banen op en is veel goedkoper dan andere stimuleringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de Melkertbanen, zo blijkt uit het rapport.

In het tweede kwartaal van 2013 waren in Nederland 197 duizend laag geschoolden werkeloos. Met de invoering van het ‘Belgische’ systeem in Nederland kunnen niet alleen nieuwe banen worden gecreëerd, door het gereduceerde tarief treedt er ook een verschuiving op van onofficiële banen naar officiële banen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die nu nog ‘zwart werken’ dan weliswaar belasting betalen, maar ook genieten van de voordelen van het werknemer zijn; zoals pensioenopbouw en vakantiegeld. Netto verdienen zij ten minste hetzelfde, terwijl de opdrachtgever niet meer kwijt is dan nu.

Volgens Steph Feijen, lid van de raad van bestuur van Vebego vraagt dit systeem van de overheid in eerste instantie een investering van 1,9 miljard per jaar, maar het levert tevens 1,3 miljard op door besparingen op uitkeringen en extra belastinginkomsten. ‘En er komen meer dan 100 duizend nieuwe banen bij. Wij werken in België al met dienstencheques en dit is een bewezen succesvol systeem. Ik weet niet waarom dit niet eerder in ons land is ingevoerd.’

De ABU heeft aangegeven het initiatief van de dienstencheque voor de Nederlandse arbeidsmarkt van harte te steunen. De branchevereniging bepleitte enkele jaren geleden al de invoering van dit systeem. Jurriën Koops, directeur Sociale Zaken van de ABU: ‘Ieder initiatief waarmee extra werk wordt gecreëerd is zeer welkom. Zeker nu. De rol die de uitzendbranche hierbij kan spelen is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De markt voor persoonlijke dienstverlening bevindt zich nog steeds voor een groot deel in het grijze en zwarte circuit. Door het deels vrijstellen van sociale en/of fiscale belasting ontstaat er een nieuwe formele arbeidsmarkt.’

Lees in het oktobernummer van Flexmarkt dat op vrijdag 18 oktober verschijnt het tweede deel van het tweeluik ‘Uitzenden in de grensgebieden’, deze keer over onze Belgische zuiderburen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer