Meeste werkgevers in uitzendbranche moeten definitieve berekening NOW-2 nog aanvragen

0

Met nog een maand tot de deadline moet 61% van de werkgevers in de uitzendbranche de definitieve berekening voor de tweede periode NOW nog aanvragen. Als werkgevers de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot een terugvordering van het complete voorschot.

Werkgevers hebben nog tot en met donderdag 31 maart a.s. om hun definitieve omzetverlies door te geven of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring.

In de tweede periode NOW, die liep van juni tot en met september 2020, werd landelijk aan ruim 63.500 werkgevers een voorschot toegekend. In totaal een bedrag van 4,3 miljard euro. Deze werkgevers hadden samen 1,3 miljoen werknemers in dienst. Het aanvragen en ontvangen van het voorschot was de eerste stap van het proces. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de tweede NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Werkgevers moeten uiterlijk 31 maart 2022 de aanvraag indienen voor die definitieve berekening of het uitstel voor de derden- of accountantsverklaring. UWV gaat ze daar deze maand nadrukkelijk op wijzen door extra communicatiemiddelen in te zetten.

Werkgevers uitzendbranche

Van de 1.614 NOW-ontvangers in de uitzendbranche hebben er inmiddels 630 (39%) hun aanvraag voor de definitieve berekening ingediend, 984 werkgevers (61%) moeten dat dus nog doen. Dat zijn er in verhouding een stuk meer dan landelijk. Landelijk waren er zo’n 63.500 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen. Daarvan heeft inmiddels bijna 49% (31.000 werkgevers) de definitieve berekening aangevraagd, ruim 51% (32.500 werkgevers) moet dat nog doen. Wanneer een werkgever die aanvraag niet indient kan UWV geen definitieve berekening maken en wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden.

UWV: ga aan de slag

“Uit onderzoek blijkt gelukkig dat bijna alle werkgevers inmiddels weten dat ze die aanvraag moeten doen en dat ze daar vaak ook al mee bezig zijn”, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. “Toch moet ruim een kwart de werkgevers die de definitieve berekening nog niet hebben aangevraagd, nog met de klus beginnen. We raden hen aan daar nu echt mee aan de slag te gaan, want het kost vaak toch wel wat tijd om alle informatie te verzamelen en aan te leveren.”

Uitstel mogelijk voor afronden derden – of accountantsverklaringWerkgevers die meer dan 20.000 euro aan voorschot hebben ontvangen, hebben een zogeheten derdenverklaring nodig (bijvoorbeeld van hun boekhouder) of een accountantsverklaring. Net als bij de definitieve berekening voor de eerste periode NOW is het mogelijk om daar extra uitstel voor te krijgen. “Het zal ook nu weer druk zijn bij boekhouders en accountants en dat kan ervoor zorgen dat het niet lukt om op 31 maart die derden- of accountantsverklaring afgerond te hebben”, verwacht Maarten Camps. “Maar het is belangrijk dat je dat dan wel uiterlijk 31 maart aangeeft. We hebben daarvoor een speciaal formulier op onze website staan.”

UWV gaat werkgevers de komende maand nog nadrukkelijk wijzen op de naderende deadline. Dat gebeurt enerzijds door werkgevers rechtstreeks te mailen en te bellen, anderzijds door middel van onder meer online advertenties en radiospotjes.

Alle informatie over het aanvragen van de definitieve berekening voor de tweede periode NOW is te vinden op de website van UWV.

Lees ook: Veel uitzendbureaus lopen onnodig risico op terugbetaling NOW

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer