Opnieuw controles bij champignonkwekerijen

1

Het Interventieteam Champignons heeft in het weekend van 25 en 26 augustus op twee locaties in Limburg gecontroleerd op naleving van arbeidsomstandigheden, belastingwetgeving, illegale arbeid en onderbetaling van personeel.

 

Op het moment van de inspectie waren ruim 65 personen aan het werk in de champignonkwekerijen. Van de aangetroffen werknemers hebben de meeste de Bulgaarse (40) en de Poolse (18) nationaliteit. De informatie die bij de controle is opgedaan, moet samen met een administratief onderzoek uitwijzen of de bedrijven zich aan de regels houden. De Inspectie SZW bekijkt of er sprake is van illegale tewerkstelling en/of onderbetaling. De Belastingdienst gaat na of aangiften en afdrachten op correcte wijze zijn gedaan. Uit verklaringen van aanwezige werknemers kwam naar voren dat de teler zijn personeel betrekt van een buitenlandse onderneming. Ook die werkwijze zal nader worden onderzocht.

Bij inspecties in 2009 bij champignonkwekerijen en betrokken uitzendbureaus bleek veel mis te zijn. Dit heeft geleid tot boetes en naheffingen van de Inspectie SZW en de Belastingdienst. Deze bevindingen waren aanleiding om opnieuw in de sector te controleren met een apart Interventieteam Champignons. Doel van het team is het tegengaan van oneerlijke concurrentie en voorkomen dat reguliere werknemers worden verdrongen door illegale werknemers uit het buitenland.

In het Interventieteam Champignons werken samen: Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV, OM, politie, Sociale Verzekeringsbank en Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

Reageer