‘HR moet de regie over inhuur terugwinnen’

3

Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN, vindt dat HR zich meer moet bemoeien met de inhuur van flexibele krachten. ‘Als je de inhuur van flexibele krachten aan de afdeling Inkoop overlaat, wordt er alleen maar naar de kosten gekeken’, aldus Van der Steen.

 

Dit vertelt Van der Steen in Praktijkblad Ondernemingsraad.

Van der Steen is van mening dat wanneer de afdeling HR de regie krijgt over de inhuur van flexkrachten, dat er dan een sociaal beleid voor hen kan worden uitgewerkt. Een sociaal beleid voor flexwerkers is volgens Van der Steen een goede ontwikkeling: ‘HR-beleid moet zich uitstrekken tot iedereen die arbeid verricht voor het bedrijf. Dat is uiteindelijk goed voor de continuïteit van de onderneming.’

Praat mee over de flexibele schil op Twitter. Gebruik hashtag: #flexmaand.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

3 reacties

 1. Erik Kooijman op

  Jammer dat er in dit artikel naar “de inkoper” wordt verwezen als iemand die eenzijdig naar kosten kijkt.
  Juist Inkoop heeft de afgelopen jaren een TCO focus ontwikkeld waar ook een duidelijke plaats is voor kwaliteit en continuiteit, juist bij inhuur.

  Toch ondersteun ik de stelling dat HR zich meer met inhuur zou moeten bemoeien. Helaas zien we nog te vaak dat HR het niet interessant vind omdat het niet om eigen mensen gaat of het geen “core” is.

  Terwijl inhuur toch juist iets zegt over de capaciteits behoefte van de organisatie, zowel operationeel als op professioneel vlak. En juist dat zou HR bezig moeten houden.

 2. Frank Olsthoorn op

  Zeker ondersteun ik de stelling dat HR zich meer met de inhuur van flexpersoneel zou moeten kunnen bemoeien. Mijn ervaring als account manager is dat HR meer lange termijn visie, kwaliteit, doorstroom en ontwikkeling in de weegschaal waar (sorry) inkoop nagenoeg uitsluitend op kosten(verlaging) stuurt en vaak meer voor minder wenst, uitgaande dat de kwaliteit toch wel geborgd is. Waren het onlangs niet de grote bureau’s die steeds minder contracten afsloten?

  Het huidige aanbod aan personeel maskeert de schaarste aan kwaliteit van (flexibel) personeel. Daarom is het mijns inziens voor de toekomst van veel bedrijven van essentieel belang om na te denken over welk personeel, welke kwaliteiten heb ik de komende jaren nodig binnen mijn bedrijf.

  Ik heb in mijn werkervaring maar enkele klanten meegemaakt waar er een goede samenwerking was tussen HR, inkoop en operationeel management. Een strategische visie op instroom, doorstroom en uitstroom van vast en flexibel personeel, in goede ?n in mindere tijden, zorgt voor een enthousiaste, gezonde en productieve bedrijfsvoering.

  Kwaliteit duurt het langst!

 3. Caroline Weber op

  Ik zou veel liever zien dat de inhurende manager meer kennis en ervaring ontwikkelt wat betreft flexibele inhuur. Zo worden zij zich bewuster van de kosten en zijn immers verantwoordelijk voor het samengestelde team van human capital. De afdeling Inkoop kan dan vervolgens de prijsafspraken doen, HR is de business partner en adviseert de manager over de arbeidsmarkt. Meer integraal management op dit vlak maakt meer kostenbewust in samenspraak met de juiste mensen op de juiste plaats.

Reageer