Transitievergoeding: wijziging berekening arbeidsduur

0

Het loon vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de vergoeding aanzegtermijn en de transitievergoeding. Om te zorgen dat alle medewerkers de juiste vergoeding krijgen na ontslag, wordt de Regeling looncomponenten en arbeidsduur aangepast om deze duidelijker en beter uitvoerbaar te maken.

Voor medewerkers met een vastgesteld aantal werkuren spelen weinig factoren mee bij de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding. Deze vergoeding wordt simpelweg berekend op basis van het bruto uurloon. Voor medewerkers met bijvoorbeeld een oproepcontract zit het anders. Hun vergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde arbeidsduur in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

Dertig dagen
In de Regeling looncomponenten en arbeidsduur staat onder andere dat werknemers die niet een vast aantal uren werken, perioden van verlof, staking of ziekte buiten beschouwing worden gelaten. Als dergelijke perioden bij elkaar een maand of langer duurden, moet voorverlenging plaatsvinden van de hiervoor genoemde periode van twaalf maanden. Deze regeling is momenteel echter onduidelijk, omdat een maand uit 28, 29, 30 of 31 dagen kan bestaan. Daarom wordt de regeling gewijzigd in ’30 dagen’. Het gaat hierbij om kalenderdagen.

Contract op oproepbasis
Wanneer een werknemer van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 een contract heeft gehad op oproepbasis, in welke periode hij in totaal ruim 30 dagen niet heeft kunnen werken in verband met ziekte en vakantie, moet de hoogte van zijn transitievergoeding worden berekend over de werkperiode vanaf december 2014 in plaats van januari 2015.

Als een werknemer zonder vastgesteld aantal werkuren in totaal langer dan 60 dagen niet in staat is geweest te werken, vindt voorverlenging met twee kalendermaanden plaats.

Bron: rijksoverheid.nl en Staatscourant


Lees ook:

 

Twijfel jij of ontslag van een bepaalde medewerker op zijn plaats is? Maarten van Gelderen licht in de webinar De eerste jurisprudentie na de WWZ toe waar je op moet letten bij ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar gedrag en een verstoorde arbeidsrelatie. Schrijf je nu in en je maakt twee maanden lang gratis gebruik van de ontslagchecker, de online tool die binnen enkele minuten een indicatie geeft of ontslag is toegestaan en wat de goedkoopste optie is.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer