Bonje in de branche na bankroet TCP

0

Het omvallen van contractbeheerder TCP heeft geleid tot spanningen tussen ABU en Bovib. ABU-directeur Jurriën Koops zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de brokersbranche, brokers vinden dat de uitzenders boter op het hoofd hebben.

Het begon met een column van ABU-directeur Jurriën Koops. Die vroeg zich af waarom ‘het ondernemersrisico van TCP [zou]  moeten worden gedragen door de zzp’ers?’ Het faillissement van TCP maakt volgens Koops duidelijk ‘dat deze relatief nieuwe vorm van intermediaire dienstverlening’ meer transparant en financieel betrouwbaar moet zijn. “Dat is nu onvoldoende het geval.”

Wat is er ook alweer gebeurd? ING maakte afgelopen jaar voor de uitbetaling van facturen van meer dan  duizend zzp’ers gebruik van drie brokers: TCP, Between en Brainnet. Deze contractbeheerders ontvangen de facturen van de zzp’ers, die bij ING over de werkvloer lopen. De brokers beheren de contracten, volgens passende regelgeving, en sturen geregeld een verzamelfactuur naar ING. De bank betaalt die factuur en de broker keert enkele werkdagen daarop het geld weer uit aan de zzp’ers. Aan de strijkstok blijft bij de brokers een luttel percentage marge kleven. Overzichtelijke activiteiten, waarvoor geen krediet nodig is.

TCP failliet

TCP had echter nog een activiteit: payrolling. Uitzendbureau DeGraaf Contracting liet sinds 2018 zo’n 420 payrollkrachten door TCP detacheren bij twee bouwbedrijven. DeGraaf bleek een dubieuze debiteur – TCP claimt dat in anderhalf jaar de betalingsachterstand van DeGraaf opliep tot 8,2 miljoen euro. In de tussentijd was TCP wettelijk verplicht de lonen en premies van de 420 payrollkrachten wel te betalen. Toen de tekorten te hoog opliepen, begon TCP de bouwvakkers te betalen met de voor de bankinterimmers bestemde voorschotten – tot ook dat niet meer ging. Van de zomer trok huisbank RBS het krediet in en viel TCP om.

Lees: Ook andere dochterbedrijven TCP in Nederland failliet

Schuldvraag

Koops’ column viel slecht onder brokers en intermediairs. Dat heeft te maken met zijn advies aan brokers: regel waarborgen en keurmerken. De vraag is echter: ligt de schuld wel bij de branche van brokers? Of ligt de oorzaak van het bankroet eigenlijk bij uitzendbureau DeGraaf Contracting? En als dat zo is, in welke zin helpen alle zorgvuldig opgetuigde keurmerken en waarborgen dan wel?
DeGraaf is namelijk keurig gecertificeerd door Stichting Normering Arbeid (SNA), dat bij controles niet controleert of bedrijven hun rekeningen wel betalen. Pijnlijk genoeg is het bedrijf bovendien ABU-lid. Met die twee etiketten is alles wel gezegd over de goede naam van het bureau: directeur Marc van Lissum heeft volgens het  Financieele Dagblad 22 failliete bv’s – veelal in de arbeidsbemiddeling – op zijn curriculum, collega Otto Cornelissen heeft vorig jaar een maand in Sittard in detentie gezeten, op verzoek van een curator.

Zelfreinigend vermogen

Oplichters dus – althans, dat is de term die TCP-directeuren Evert van der Weijden en Rick Schepers (die tot het bankroet Bovib-voorzitter was) in de Volkskrant gebruikten. Koops van de ABU durft de onderneming DeGraaf niet te veroordelen. “Heel sec bekeken is DeGraaf een bedrijf dat een discussie kreeg over facturen.” Koops kan het bureau ook niet royeren. “Omwille van de mededingingswetgeving moeten wij onze regels gelijkelijk toepassen op alle leden. Royement geschiedt bij overtreding van onze strikte regels over bijvoorbeeld naleving van de cao. Dit bureau heeft zich daar niet schuldig aan gemaakt.” Bovendien onderstreept Koops dat leden ondernemingen zijn, niet de bestuurders. Koops pleit daarom voor een wettelijke aanpak van bestuurders. “Als de overheid bestuursverboden zou opleggen aan malafide ondernemers, dan kunnen wij actie ondernemen.”

Koops wil kijken wat de ABU kan leren van de kwestie maar onderstreept nog altijd achter zijn column te staan. Feit is dat de voorfinanciering van payrolling in combinatiebedrijven de kredietwaardigheid van brokers bedreigt. Banken vragen immers onderpanden voor hun krediet en de positieve kasstroom van brokers is een interessant onderpand. Die combinatie verbieden dan maar? Met dat laatste is Bovib-bestuurder Frederieke Schmidt Crans het niet eens. “Iedereen kan zijn bedrijfsvoering zelf vormgeven, met of zonder financiering. Je kunt dat als brancheorganisatie niet verbieden.” Wel pleit ze voor aanscherping van de financiele eisen die aan Bovib-leden worden gesteld.

Lees ook: Zzp-bemiddelaars onder vuur, Bovib bijt van zich af

Dit artikel, geschreven door Wilbert Geijtenbeek, is gepubliceerd in de oktobereditie van Flexmarkt die afgelopen week is verschenen. Nog geen abonnee van Flexmarkt?

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer