Tag: werkgelegenheid

Arbeidsmarkt
Grootste deel banengroei voor uitzendbranche

Het aantal banen in Nederland neemt in de periode van 2016 en 2017 toe met 209.000. De banengroei zal met 86.000 in twee jaar tijd het grootst zijn in de uitzendbranche. In de winkelbranche ontstaan nog altijd de meeste vacatures, zo blijkt uit de laatste cijfers van UWV voor de arbeidsmarkt.

Ondernemen
Uitzendbranche belangrijker in economie

Het belang van de uitzendbranche voor de Nederlandse economie is de afgelopen twintig jaar toegenomen. Bedrijven vergroten hun flexibele schil vooral door langlopende uitzendcontracten.

Arbeidsmarkt
Helft vindt binnen twee weken nieuwe baan

Werkzoekend Nederland heeft profijt van de aantrekkende arbeidsmarkt Het aantal werkzoekenden dat binnen vijf weken nieuw werk vindt, ligt op 67 procent; 30 procent heeft zelfs binnen één week nieuw werk.

Werkgeverschap
Participatiewet: doelgroepregister online

Het door het UWV beheerde doelgroepregister staat online. Daarin staan de namen van alle mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak, de regeling in de Participatiewet die extra banen moet creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

1 2 3 4 5 19