Berenschot: ‘uitgekeerde bonussen opnieuw omlaag’

0

In 2009 zijn de uitgekeerde korte termijn bonussen aan leden van Raden van Bestuur van AEX – en Midcapbedrijven met circa 15 procent gedaald. In 2008 was de daling 25 procent. Bestuurders ontvingen in 2009 gemiddeld ongeveer 236 duizend euro aan cashbonus tegen 277 duizend euro in 2008.

De daling loopt per bedrijf sterk uiteen, blijkt uit het jaarlijkse Berenschot-onderzoek naar salarissen en bonussen van alle 50 bedrijven in de AEX en Midcap. Bij 40 procent van de bedrijven gingen de bonussen omlaag, maar ze gingen bij 40 procent juist omhoog. Opvallend is dat bij 65 procent van de bedrijven waar bonussen stegen de nettowinst daalde.

Berenschot concludeert mede op basis van dit onderzoeksresultaat dat bonussen maar beperkt in relatie staan tot de prestaties van ondernemingen. ‘Bij het uitbreken van de crisis was er sprake van grote verontwaardiging over de graaicultuur. In de praktijk blijkt nu dat er geen logische relatie bestaat tussen bonus en geleverde prestatie op basis van netto winst’, zegt Jeroen Nijzink, managing director bij Berenschot.

De netto winst daalde in 2009 minder (- 40 procent) dan in 2008 (- 60 procent), maar de daling van de netto winst is nog altijd veel groter dan die van de bonussen. Berenschot ziet een trend die duidt op stabilisering van de bonusdaling, vooral als gekeken wordt naar het aantal bedrijven waar de bonussen alweer stijgen.

Bij 20 van de 50 bedrijven in de AEX en Midcap stegen de bonussen het afgelopen jaar. Dit is evenveel als het aantal bedrijven waar de bonussen daalden. Dat er desondanks gemiddeld genomen sprake is van een sterke daling, komt doordat de afname verhoudingsgewijs meer bij de grootste bedrijven in de AEX aan de orde is.

Bij de 20 bedrijven waar de bonussen stegen daalde de netto winst gemiddeld met 20 procent. In 2009 zagen 13 van deze bedrijven hun nettowinst flink dalen. Bij 4 van de 20 bedrijven was er sprake van verlies. Rutger Verbeet, senior managing consultant bij Berenschot: ‘Het lijkt erop dat bonussen meer worden gebruikt als bindmiddel om management te behouden dan als middel om te sturen op resultaat.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer