Geen recht op loon na weigeren aangepast werk

0

DE FEITEN
Een werkneemster is geruime tijd arbeidsongeschikt geweest. Na ruim een
jaar oordeelt de arbodienst dat de medewerker in staat is om aangepaste
werkzaamheden te verrichten

Zowel de inhoud van het werk als de werkplek en het aantal te werken uren moet worden aangepast. Omdat een voetopstapje ontbreekt – dat eerst moest worden opgemeten en vervolgens is besteld door de werkgever – weigert de werkneemster de werkzaamheden te verrichten en heeft ze zich opnieuw ziek gemeld. De werkgever heeft daarop de loonbetaling gestopt, waarna de werkneemster de rechter inschakelde, die haar grotendeels gelijk gaf. De werkgever heeft tegen de uitspraak hoger beroep ingesteld.

DE BESLISSING
Het Gerechtshof bepaalt dat de werkneemster niet uitsluitend vanwege het ontbrekende opstapje alle werkzaamheden had mogen weigeren. Dat opstapje was slechts voor de uitoefening van een deel van de werkzaamheden nodig. Het lag bovendien niet aan de werkgever dat dit nog niet was gerealiseerd. Op het opstapje zat een levertijd, omdat het op maat moest worden gemaakt. Het weigeren van het werk was niet redelijk; van de werkneemster mocht enige bereidheid worden verwacht om ook zelf een inspanning te leveren in de terugkeer in de aangepaste functie. De inhouding van loon was terecht.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 december 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007, nr. 48

COMMENTAAR
Een werknemer dient zich ook in te spannen in het kader van re-integratie, en hoeft niet alleen van de werkgever inzet te verwachten. Ook al is in het re-integratietraject nog niet alles helemaal conform het advies van de arbo-arts vormgegeven, dan wordt toch een werkinspanning van de werknemer verwacht.

Bron: mr. J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer