Herziene detacheringsrichtlijn geeft buitenlandse uitzendkrachten gelijke rechten

0

Door het aanscherpen van de detacheringsrichtlijn worden de rechten van buitenlandse gedetacheerde uitzendkrachten gelijkgetrokken met die van Nederlandse uitzendkrachten. Uitzendbureaus blijven bovendien verantwoordelijk voor hun uitzendkrachten, ook als de uitzendkracht door de opdrachtgever wordt doorgezonden naar een tweede opdrachtgever.

De implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is door minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op 12 december naar de Tweede Kamer gestuurd.

De werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken krijgen recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden. Door deze herziene richtlijn moet een betere balans ontstaan tussen vrije dienstverlening binnen de EU en de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. De richtlijn moet uiterlijk 30 juli 2020 geïmplementeerd zijn.

Detacheringsrichtlijn uit 1996

Op grond van de detacheringsrichtlijn uit 1996 hebben deze werknemers al recht op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Die zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen of in algemeen verbindend verklaarde cao’s. Deze voorwaarden gaan onder meer over minimumbeloning, werk- en rusttijden, vakantiedagen, arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling.
Maar de  bestaande detacheringsrichtlijn uit 1996 wordt nu vaak nog door werkgevers in de EU gebruikt om goedkoop personeel in te huren uit landen waar de lonen een stuk lager liggen, zoals Polen of Bulgarije. Dit gebeurt vooral in de bouw, de verwerkende industrie en het wegvervoer.

Lees ook: EU-akkoord over detacheringsrichtlijn

Detacheringsrichtlijn uitgebreid

Om gedetacheerde werknemers beter te beschermen, wordt de bestaande richtlijn uit 1996 nu uitgebreid. Zo komen er nu bepalingen over huisvesting en aanvullende vergoedingen bij. Als een gedetacheerde werknemer meer dan twaalf maanden in Nederland heeft gewerkt, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat vrijwel het hele wettelijke regime van het tijdelijke werkland van toepassing wordt (ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitgezonderd). De periode van twaalf maanden kan onder voorwaarden verlengd worden naar achttien maanden.

Gedetacheerde uitzendkrachten zelfde rechten

De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten worden hiermee bijna helemaal gelijkgetrokken met die van nationale uitzendkrachten. Uitzendbureaus blijven daarbij verantwoordelijk voor hun werknemers, ook als een uitzendkracht door de opdrachtgever wordt doorgezonden naar een tweede opdrachtgever.

Bron: rijksoverheid

Noot van de redactie: voormalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher heeft zich jaren geleden al ingezet voor een strengere detacheringsrichtlijn die moet zorgen voor ‘gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats.’

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer