Ontslag zonder toestemming van UWV

0

In de volgende gevallen is het toegestaan dat u als
werkgever een werknemer ontslaat zonder toestemming van UWV of de kantonrechter.

‘Met wederzijds goedvinden’
Als werkgever en werknemer het eens zijn over het ontslag, kunnen zij uit elkaar gaan ‘met wederzijds goedvinden’. Hierbij moeten ze rekening houden met de opzegtermijn. Deze moet schriftelijk zijn vastgelegd.  De opzegtermijn staat vaak in de individuele arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Proeftijd
Ontslag tijdens de proeftijd is altijd mogelijk. Ook als de werknemer ziek is. De duur van de proeftijd is maximaal 2 maanden. De proeftijd moet zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst of in de cao.

Het contract loopt af
Een contract voor bepaalde tijd met een specifieke einddatum loopt van rechtswege af. De werkgever moet de werknemer wel op de hoogte stellen dat het contract niet wordt verlengd. Stelt hij de werknemer niet tijdig op de hoogte en komt de werknemer na de einddatum toch werken, dan is dat een ‘stilzwijgende verlenging’. Het eerdere contract geldt dan nogmaals voor dezelfde duur.

Ontslag op staande voet
Bij ontslag op staande voet wordt het arbeidscontract direct beëindigd, zonder toestemming van UWV of kantonrechter. De werkgever kan een werknemer alleen op staande voet ontslaan als daar dringende redenen voor zijn. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, fraude of dronkenschap tijdens het werk. Ontslag op staande voet wordt vaak door de werknemer aan de kantonrechter voorgelegd. Deze vorm van ontslag heeft namelijk grote gevolgen voor het recht op een uitkering en het vinden van een andere baan. De werkgever zal bij de kantonrechter moeten aantonen dat er een dringende reden was voor het ontslag.
 

Bron: UWV

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer