Experts willen meer scholing flexwerkers

0

Om de positie van flexkrachten op de arbeidsmarkt te versterken, is veel meer ontwikkeling en beroepsgerichte scholing nodig voor met name werknemers en werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat is de kern van het advies van een brede expertgroep aan de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF).

Het advies sluit aan bij de overwegingen van het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties om de werkzekerheid van flexwerkers te vergroten. De experts benadrukken dat niet alleen de uitzendbranche hier een grote rol heeft, maar ook flexkrachten zelf, de overheid, inleners en opleiders.

Noodzaak
‘Een groot deel van die flexkrachten zijn goed opgeleide vakmensen die op veel plekken inzetbaar zijn. Maar er is ook een deel met een slechtere positie doordat alleen al een startkwalificatie ontbreekt’ zegt STOOF in een persbericht. ‘In de toekomst zal het werk alleen maar kennisintensiever worden en daarom is een stevige investering in ontwikkeling en opleiding nu meer dan ooit nodig’.

Leerwerkplek
Naast de inzet op de onderkant van de arbeidsmarkt, adviseert de expertgroep tevens om juist door middel van bundeling van initiatieven beroepsgerichte opleidingen in de uitzendbranche te stimuleren (‘samen klassen vullen’). ‘Benut dan ook het intersectorale karakter van de uitzendbranche waar vrijwel alle sectoren worden bediend. Bijvoorbeeld door samenwerking van O&O-fondsen in de uitzendbranche en die van andere branches. Het bevordert van-werk-naar-werktrajecten.’

Overheid
De overheid zoekt steeds vaker de samenwerking met de uitzendbranche. Nu ligt het accent vooral op het baan vinden maar ook hier is voor de overheid een rol in de ontwikkeling van flexkrachten weggelegd, volgens de experts. Omdat het vaak gaat om plaatsing van mensen uit de WW of de bijstand is het logisch dat de overheid zich ook gaat inzetten voor medefinanciering van opleidingen.

Samenwerking
In totaal formuleerde de expertgroep hun hoofdpunten in vijfentwintig deeladviezen. Daarin komt onder meer naar voren dat nieuwe formules nodig zijn voor ontwikkelbanen en leer- en werkcontracten. Samenwerking van uitzendorganisaties is nodig om meer ‘massa’ te maken. Ook wordt gepleit voor flexvriendelijker wetgeving en financiële voorzieningen. Die zijn nog onvoldoende afgestemd op de moderne flexibele arbeidsmarkt.

Polderoverleg
Adriana Stel, directeur van STOOF is buitengewoon blij met de adviezen. ‘Een zeer waardevolle visie van mensen die de arbeidsmarkt goed kennen. En juist op dit moment waarop we in de media van onder anderen minister Asscher herhaaldelijk hebben mogen vernemen dat scholing van flexkrachten de weg naar grotere werkzekerheid biedt. Dit advies biedt ongetwijfeld handvaten voor het overleg tussen het kabinet en de sociale partners.’

Het integrale advies met alle gedetailleerde aanbevelingen is gepubliceerd onder de titel ‘Uitzendwerk is vast en zeker vakmanschap’ en is vanaf dinsdag 19 maart 2013 te vinden op de website van STOOF.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer