‘Meer rendement voor intercedent met slim databeheer’

0

Arbeidsbemiddelingsbureaus onderkennen de waarde van data steeds meer, vindt Jaco Slagboom, algemeen directeur van Flexhub. Toch is er nog een wereld te winnen, niet alleen voor praktische zaken maar ook op strategisch niveau. “Op basis van data weten we of bureaus succesvol zijn en hoe dat komt.”

“Bedrijven in de flexbranche raken in toenemende mate geïnteresseerd in data”, ziet Slagboom. Als directeur van Flexhub, dienstverlener voor de back-, mid- en frontoffice van arbeidsbemiddelingsbureaus, constateert hij tegelijkertijd dat veel bureaus nog altijd niet over een goede database beschikken. “En als ze met data werken, gaat dat meestal niet verder dan harde gegevens. Terwijl je ook wilt selecteren op vaardigheden en sociale waarden. Dan wordt een database pas echt waardevol. Wat dat betreft loopt de flexbranche achter op andere sectoren, zoals de reisbranche of de bankensector.”

Beveiliging privacy

Ook op het gebied van privacy is er volgens Slagboom nog veel vooruitgang te boeken. “Ik heb nu zelf een aantal vacatures, die bij verschillende bureaus uitstaan. Het verbaast me dan echt hoe er met data wordt omgesprongen. Kandidaten worden bijvoorbeeld aangemeld vanuit de mailbox in plaats van door een beveiligd systeem. Van de tien bureaus die een kandidaat voor mijn vacature instuurden, ontving ik van slechts één bureau een tijdelijke link.”

Datamanagement vereist goede tooling

Jaco Slagboom: “De schaarste dwingt arbeidsbemiddelingsbureaus om kritisch naar hun processen te kijken.”

Er is wel een kentering gaande, constateert Slagboom. “Nieuwe beroepen ontstaan, oude beroepen vallen weg. Door de mismatch in de markt die hierdoor ontstaat, worden mensen creatief. De schaarste dwingt arbeidsbemiddelingsbureaus om kritisch naar hun processen te kijken. Anderzijds speelt ook de technologie een belangrijke rol in de omslag naar datamanagement. Er zijn ATS-systemen (Applicant Tracking System, red.) beschikbaar gekomen en met nieuwe technieken kun je bijvoorbeeld cv’s beter uitdiepen. Daar was voorheen geen tijd voor.”

Kleine bureaus missen ontzorging hoofdkantoor

Arbeidsbemiddelingsbureaus beseffen dat recruitment een vak is waar je goede tooling voor nodig hebt, aldus de Flexhub-directeur. “Oprichters van nieuwe bureaus komen vaak bij grotere uitzendondernemingen vandaan, waar alles werd gefaciliteerd vanuit het hoofdkantoor. Ze kennen de markt, beschikken over een goed netwerk en hebben de voordelen van systemen al ervaren, maar missen nu de ontzorging door het hoofdkantoor. Uitzendsoftware is prijzig. Bureaus gaan daarom op zoek naar partijen die tooling vanuit een collectief voordelig aanbieden. Zo komen ze bij ons terecht.”

Schat aan informatie

Flexhub heeft circa negentig arbeidsbemiddelingsbureaus als klant. Dat levert volgens Slagboom een schat aan informatie op. “Alle kandidaten van bureaus komen in ons systeem zodat wij onder meer hun arbeidsovereenkomst en loonstrook kunnen regelen. Daarnaast kun je denken aan data over opdrachtgevers, salarissen, secundaire voorwaarden, overwerk, toeslagen, ziekteverzuim, betalingsgedrag etc. Daardoor weten we bijvoorbeeld wat het gemiddelde loon per beroep, regio of branche is.”

Behalve voor praktische ontzorging kunnen arbeidsbemiddelingsbureaus bij Flexhub ook terecht voor tactisch-strategische zaken. Slagboom: “De beschikbare informatie delen we op verzoek, uiteraard anoniem, met onze klanten. Op basis van data en ervaringen weten we of bureaus succesvol zijn en hoe dat komt. Wat onder meer opvalt, is dat degenen die voor een niche kiezen de winnaars van de flexbranche zijn. Algemene bureaus presteren gemiddeld minder goed.”

Waardevolle inzichten

Een ander inzicht is dat bedrijven die met twee mensen starten vaak succesvoller zijn dan een enkele oprichter. “Die is, over het algemeen, sneller tevreden”, aldus Slagboom. “Terwijl je vaak ziet dat, wanneer er sprake is van twee compagnons, de een sterk is in recruitment en de ander in acquisitie. Het komt niet vaak voor dat beide aspecten in één persoon voorkomen.”

Ook is het volgens hem een trend dat bureaus een marketeer aannemen als aanvulling op het recruitmentteam. “Zodat een marketeer zich bezig houdt met werving en de recruiter met selectie. Het klinkt logisch, maar soms hebben bureaus echt even dergelijke externe inzichten, gestaafd met data, nodig.”

Koppeling met ATS en backofficesysteem

Flexhub biedt klanten ook recruitmentsoftware, maar dan in samenwerking met specialist RecruitNow. “Wij zullen zelf nooit een softwarebedrijf worden, maar gebruiken de best beschikbare softwarepakketten in de markt. We hebben een uitgebreid onderzoek naar leveranciers gedaan, waarbij RecruitNow als beste uit de bus kwam. We maken gebruik van hun ATS, maar hebben daar samen een multiclient-editie voor Flexhub voor ontwikkeld. Zodat onze klanten met hun eigen naam en logo in het systeem kunnen. Ook vinden we het belangrijk dat data niet dubbel wordt verwerkt. Veel van onze klanten werken bijvoorbeeld ook met de backoffice-software van HelloFlex. Momenteel werken we aan een 2-wegkoppeling, waardoor intercedenten die een opdrachtgever of kandidaat invoeren in het ATS van RecruitNow deze data automatisch ook invoeren in de backoffice van HelloFlex. En vice versa.”

Gezamenlijk doorontwikkelen van recruitmentsoftware

Slagboom krijgt regelmatig van klanten de feedback dat de recruitmentsoftware op het lijf van de intercedent is geschreven. “Als de intercedent ’s ochtends achter het bureau gaat zitten, ziet hij of zij via een dashboard precies welke acties uitgevoerd moeten worden. Sowieso vindt RecruitNow het belangrijk om te bespreken hoe we het werk van de intercedent makkelijker kunnen maken, hoe we meer rendement voor de intercedent kunnen genereren. Vier keer per jaar, of tussendoor als er behoefte aan is, zitten we bij elkaar voor de strategische agenda en om de doorontwikkeling van de software te bespreken.”

RecruitNow heeft een eigen ontwikkelteam, wat volgens Slagboom bijzonder is in Nederland. “Andere bedrijven gaan naar India of Oost-Europa. Dat lijkt voordeliger, maar is naar mijn mening door gebrekkige communicatie uiteindelijk duurder. Juist de co-creatie, het samen verder brengen van het product, vind ik waardevol. Daar is alle ruimte voor.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RecruitNow.

Over Auteur

Reageer