Aantrekkingskracht baan in Randstad het grootst

0

Er waren in 2013 bijna 850 duizend personen die minder dan een jaar in hun baan werkten. Van deze mensen met een nieuwe baan was bijna een kwart miljoen regionaal mobiel, dat wil zeggen dat zij zijn gaan werken in een andere regio dan waar zij wonen. Vooral de Randstad trekt mensen van buiten aan.

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Arbeidsmobiliteit per regio
De Randstad heeft aantrekkingskracht op werkenden. De arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam, Rijnmond, Midden-Utrecht en Haaglanden bieden de meeste werkgelegenheid. In Groot Amsterdam en Haaglanden kwam meer dan 35 procent van de mensen die een baan vonden van buiten de regio. In Rijnmond was maar 22 procent van de mensen die een baan vonden mobiel; veel nieuwe banen werden juist bezet door mensen uit Rijnmond zelf. Het hoogste aandeel uit een andere regio had de arbeidsmarktregio Amersfoort met 46 procent. In Zuid-Limburg was het aandeel dat van buiten de regio kwam met 9 procent het laagst.

Financiële dienstverlening
De financiële dienstverlening telt relatief veel mensen die een baan vonden en regionaal mobiel zijn. Bijna de helft kwam van buiten de regio. In de financiële dienstverlening werken relatief veel hoogopgeleiden, die vaker mobiel zijn dan lager opgeleiden. Op de tweede en derde plaats van regionale mobiliteit staan de informatie- en communicatiesector en de zakelijke dienstverlening. Onderaan staan de bouwnijverheid en de horeca -, handels- en vervoerssector. Bij de horeca en handel speelt mee dat het verhoudingsgewijs vaak om deeltijdbanen met een relatief laag uurloon gaat.

Groot Amsterdam en Haaglanden
Voor de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam en Haaglanden spelen de financiële dienstverlening, de informatie- en communicatiesector en de zakelijke dienstverlening een grote rol bij de regionale mobiliteit.  Daar was in deze drie bedrijfstakken ruim 40 procent van de mensen die een baan vonden van buiten de regio afkomstig. Voor de regio’s als totaal lag dit op respectievelijk 35 en 38 procent.

Bron: CBS

Lees ook: Groei vacatures vooral vanuit de Randstad

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer