Flexibele schil wordt kennismotor

0

Bedrijven worden meer en meer netwerk- of projectorganisaties die afhankelijk zijn van kennis en expertise van externe professionals. Vooral naar hoog gekwalificeerde externe professionals in de disciplines Finance, HR en ICT is veel vraag.

De flexibele schil is niet meer alleen een manier om ‘piek en ziek’ te managen, tegenwoordig maken externe specialisten grote innovaties mogelijk binnen organisaties. Zelfstandige specialisten (ZP’ers) vormen ‘in een volgende fase een leerschool voor organisaties’, zo concludeert het ABN Amro trendrapport ‘Op naar zelfsturende netwerken van ZP’ers?‘, dat ingaat op trends op de arbeidsmarkt en flexibilisering bij bedrijven.

 

Communities
Specialisatie neemt steeds meer toe. Dat is een reden waarom het steeds minder interessant is een specialist in vaste dienst te nemen: er is niet altijd werk voor een superspecialist bij een bedrijf waardoor het inefficiënt en te duur is. Veel bedrijven zijn volgens het rapport bezig met het opzetten van (online) communities, omdat het binden van de (externe) professionals steeds belangrijker maar ook steeds lastiger wordt. Het gaat daarbij specifiek om hoog gekwalificeerde professionals in de disciplines HR, Finance en ICT.

Flexibele contracten hoogopgeleiden
Zowel ZP’ers als bedrijven geven aan dat organisaties kunnen leren van de flexibiliteit van goed opgeleide zp’ers. Maar het gaat niet alleen om kennis en innovatie. In navolging van de VS is volgens de onderzoekers ook in Nederland een structurele verschuiving gaande: hoog opgeleide werknemers (HBO+) worden steeds meer op basis van flexibele contracten aangenomen. Niet direct vanwege flexibiliteit, maar eerder op grond van efficiency en kostenbesparingen.

De beste professionals willen zelfstandig, flexibel en ongebonden zijn. Om toegang tot de nodige expertise te behouden is het voor organisaties noodzakelijk met flexibele krachten te werken. Zowel organisaties als ZP’ers zijn zich bewust van deze toegevoegde waarde. Ook de bedrijfscultuur wordt een factor van belang: professionals hechten veel waarde aan passie, creativiteit en mogelijkheden tot ontplooiing, en die waarden zijn voor hen soms zelfs belangrijker dan geld.

Netwerkorganisaties
Bedrijven gaan meer lijken op netwerk- en projectorganisaties, waar in- en externe professionals zelf nadenken, besluiten en verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en zichzelf en de organisatie ontwikkelen. Bedrijfsfuncties als sales, HR, IT, logistiek en productie zullen vaker worden uitbesteed, waardoor de flexibele schil met externe professionals sterk zal groeien, ook in andere disciplines. Zo wordt kennis- en talentontwikkeling van zowel interne als externe medewerkers nog belangrijker.


Lees ook:

 

Bron: ABN Amro Insights

 

Een van de auteurs van het rapport ‘Op naar zelfsturende netwerken van ZP’ers’ is Han Mesters van ABN AMRO. Mesters is ook een van de sprekers op het Flexcongres ‘Flex in beweging’ dat plaatsvindt op 30 oktober 2014 in het ABN AMRO-hoofdkantoor in Amsterdam. Voor het volledige programma, zie www.flexcongres.nl.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer