Minder flexcontracten, vooral door krimp uitzendsector

0

Het aantal vaste banen groeit en het aantal flexkrachten daalt. De opvallende daling komt vooral door een afname van het aantal uitzendbanen.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Flexbarometer.

Krimp flexschil

In het derde kwartaal van dit jaar hadden 5,6 miljoen mensen in Nederland een vaste baan, 213.000 meer in dezelfde periode het jaar daarvoor. Het aantal vaste banen stijgt al sinds het derde kwartaal van 2015.
Het aantal flexcontracten nam daarentegen af. In het derde kwartaal van 2019 hadden 1.948.000 mensen in ons land een flexcontract. Dat is 60.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is voor het eerst dat het aantal flexcontracten zo fors daalt. De opvallende daling van het aantal flexcontracten komt vooral door een afname van het aantal uitzendkrachten. In het derde kwartaal van 2019 telde ons land 267.000 uitzendkrachten. Dat zijn er 41.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, een daling van 13%. Het aantal oproep- of invalkrachten bleef met 567.000 nagenoeg gelijk.
Het aantal zzp’ers steeg in een jaar tijd overigens licht, met 11.000 naar 1.092.000. Alles bij elkaar betekent dit dat de flexschil enigszins is gekrompen, naar 37,9%.

Minder uitzendbanen

In het derde kwartaal van 2019 daalde het aantal uitzendbanen met 6.000 ten opzichte van het tweede kwartaal. In de eerste drie kwartalen van 2019 is het aantal banen in de uitzendsector in totaal met 15.000 gedaald. Er is een duidelijk trendbreuk in de uitzendbranche dit jaar. Ter vergelijking, in 2018 kwamen er in de eerste drie kwartalen nog 24.000 uitzendbanen bij en in 2017 zelfs 57.000.

Lees ook: Forse krimp uitzendbranche houdt aan

Aantal vacatures blijft toenemen

Het aantal openstaande vacatures neemt al zes jaar lang elk kwartaal toe. Ook afgelopen kwartaal was dat het geval. Het aantal openstaande vacatures nam in het derde kwartaal toe met 4.000 toe tot 288.000. In het derde kwartaal ontstonden er 316.000 nieuwe vacatures en er werden er 312.000 vervuld. Niet eerder zijn er in een kwartaal zoveel vacatures vervuld. Veel mensen wisselen op dit moment dus van baan (hoge arbeidsmobiliteit). De meeste openstaande vacatures ontstonden afgelopen kwartaal in de handel (57.000), zakelijke dienstverlening (48.000) en de zorg (39.000).
De vacaturegraad – het aantal vacatures per 1.000 banen – nam in het derde kwartaal van 2019 overigens iets af, van 34 naar 33.

Kleinere banengroei

Het aantal banen nam eveneens toe, maar minder sterk dan in voorgaande kwartalen. In het derde kwartaal van dit jaar nam het aantal banen met 21.000 toe. Dat is een veel kleinere banengroei dan voorheen. Toch groeit het aantal banen groeit al ruim vijf jaar achter elkaar. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er in totaal 958.000 banen bij gekomen (+9,8%). De groei van de banen piekte in het derde kwartaal van 2017 met 74.000.

Spanning arbeidsmarkt neemt licht af

Volgens het CBS is de spanning op de arbeidsmarkt voor het eerst sinds 2013 iets afgenomen. In het derde kwartaal waren er gemiddeld 90 vacatures per 100 werklozen. In het tweede kwartaal waren dat nog 93 vacatures per 100 werklozen.
Het aantal werklozen groeide in deze periode namelijk sterker (+14.000) dan het aantal vacatures (+4.000). Het is overigens voor het eerst sinds jaren dat er weer sprake van een lichte stijging van de werkloosheid (van 3,3 naar 3,4%).

Bronnen: Flexbarometer/CBS

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer