Werkloosheid heeft mannen het hardst getroffen

0

Het aantal werkloze mannen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen drie jaar ruim verdubbeld, meldt het CBS.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de werkloosheid onder deze groep mannen de afgelopen drie jaar van 46.000 in het tweede kwartaal 2008 tot 99.000 in het tweede kwartaal 2011 is gestegen. De 25- tot 45-jarige mannen zijn daarmee, wat betreft de arbeidspositie, het hardst geraakt door de economische crisis.

Ook 45-plussers
Het aantal werkloze mannen tussen 25 tot 45 jaar ligt fors hoger dan voor de crisis. Ook onder de 45-plussers, zowel mannen als vrouwen, is sprake van gestegen werkloosheid. Deze stijging is echter minder sterk. De werkloosheid onder jongeren en vrouwen van 25-45 jaar liep door de crisis aanvankelijk ook op, maar was in het tweede kwartaal 2011 weer terug op ongeveer hetzelfde niveau als voor de crisis.

Meer banen in de zorg, minder in industrie en bouw
Dat juist de werkloosheid onder mannen van 25 tot 45 zo sterk is gestegen, hangt voor een deel samen met de bedrijfstakken waarin zij veelal werkzaam zijn, aldus het CBS. In de industrie, bouw, landbouw en zakelijke dienstverlening zijn sinds het tweede kwartaal van 2008 ongeveer 200.000 banen verdwenen. Bij de overheid en vooral in de zorg groeide het aantal banen juist. In deze sectoren zijn relatief veel vrouwen werkzaam.

Arbeidsdeelname mannen van 25 tot 45 jaar ook afgenomen
Ook de arbeidsdeelname van 25- tot 45-jarige mannen is teruggelopen door de crisis. In het tweede kwartaal van 2008 had 93 procent van de 25- tot 45-jarige mannen werk. Drie jaar later was dat gezakt tot 88 procent.

45- tot 65-jarigen
Het aandeel werkenden neemt niet per se af als het aantal werklozen toeneemt. Onder 45- tot 65-jarigen is de afgelopen drie jaar zowel de werkloosheid als het aandeel werkenden toegenomen. Dat komt doordat steeds meer ouderen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Vooral het aandeel werkende vrouwen van 45 tot 65 jaar was in het tweede kwartaal van 2011 hoger dan drie jaar geleden.

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer