ABN AMRO: uitzendbranche groeit in 2021 (+6%)

0

De uitzendbranche heeft de grootste klappen van de coronacrisis gekregen, maar herpakt zich op dit moment. Voor de uitzendbranche staat in 2021 een flinke omzetgroei in het vooruitzicht (+6%).

Dat blijkt uit de Sectorprognose Zakelijke Dienstverlening 2021/2022 van ABN AMRO.

Uitzendbranche van krimp naar groei

Vooral uitzendbureaus (-9,1%) zijn in 2020 zwaar getroffen door de coronacrisis, maar de vooruitzichten zijn intussen wel verbeterd. Hoewel de coronacrisis bij uitzenders nog steeds voor veel turbulentie zorgt, leidt de lockdown tot minder vraaguitval in vergelijking met vorig jaar.
ABN AMRO stelt vast dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het type uitzendbanen. Ondanks de lockdown is er veel werk, maar niet in alle traditionele uitzendsectoren. Door uitzendkrachten te plaatsen op plekken waar de vraag is toegenomen, zoals bij callcenters, priklocaties, teststraten en distributiecentra,heeft de branche zich inmiddels herpakt. Ook heeft de industrie, goed voor bijna een kwart van de uitzendbanen, volle orderportefeuilles. Tevens is de vraag naar medisch uitzendpersoneel sterk toegenomen.
Daarnaast profiteert de uitzendbranche van de ruimere arbeidsmarkt. Begin vorig jaar was dit nog heel anders. De arbeidsmarkt was toen extreem krap, waardoor het lastig was om uitzendpersoneel te vinden. Om deze reden was het aantal uitzenduren al voor de uitbraak van de coronacrisis dalende. In de nasleep van de crisis wordt bovendien flexibele boven vaste arbeid verkozen.
“Als een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, zullen de restricties worden afgebouwd. De uitzendbranche zal dan verder kunnen groeien, doordat er weer vraag is naar traditionele uitzendbanen in de horeca en evenementenbranche”, vertelt Ingrid Laane, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO.
Ook profiteert de branche dan van de macro-economische vooruitzichten. Met een hoge werkloosheid, ruimere arbeidsmarkt en een economische groei van boven de 2% is sprake van een goede uitgangsituatie voor uitzenders.
Al met staat volgens de bank de uitzendbranche in 2021 een flinke omzetgroei (+6%) in het vooruitzicht. Hoewel dit een forse groei is, is de branche daarmee overigens nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Voor 2022 voorziet de bank een omzetgroei voor de uitzendbranche van +5%.

“Als een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, zullen de restricties worden afgebouwd. De uitzendbranche zal dan verder kunnen groeien, doordat er weer vraag is naar traditionele uitzendbanen in de horeca en evenementenbranche”
Ingrid Laane, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO

Lees ook: ING: onzekerheid houdt herstellende uitzendbranche in zijn greep

CBS: minder krimp uitzenders 4e kwartaal

Het CBS kwam gisteren ook met cijfers ook naar buiten over de zakelijke dienstverlening. Binnen de zakelijke dienstverlening presteerde vanzelfsprekend de reisbranche heel slecht. Maar natuurlijk hebben ook uitzendbureaus klappen van de coronacrisis gevoeld. De omzet van uitzendbranche was in het vierde kwartaal van 2020 7,1% lager dan een jaar eerder. In het derde kwartaal lag de omzet 11,1% lager. Over heel 2020 daalde de omzet 9,1% ten opzichte van 2019.

ABU MarktMonitor

Dit ligt in lijn met de cijfers uit de ABU MarktMonitor over 2020. Afgelopen jaar sloot de uitzendbranche het krimpjaar echter al af met klein omzetplusje in de laatste twee maanden. In januari van dit jaar steeg het aantal uitzenduren met 12% en steeg de omzet van de uitzendbranche met 16% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Weliswaar was in 2020 week 1 nog een vakantieweek, terwijl er dit jaar sprake was van een volledige werkweek, en zijn de cijfers in de eerste periode van vorig jaar zeer negatief door de reactie van opdrachtgevers op de invoering van de WAB en de krapte op de arbeidsmarkt – toch noemt ook ABN AMRO de stijging opvallend omdat Nederland momenteel midden in de tweede lockdown zit en er vorig jaar in deze periode nog geen vuiltje aan de lucht was.

Waarschuwing uitzendbranche

Hoewel de utizendbranche profiteert van de economische groei, zijn er structurele uitdagingen, ze waarschuwt ABN AMRO. Zo daalt door automatisering het aantal banen waarvoor een lage scholing voldoet. Dit zijn de banen waar de uitzendbranche zich traditioneel sterk op richt. Ook neemt binnen de flexibele schil het aandeel van uitzendkrachten af ten gunste van tijdelijke arbeidscontracten en zzp’ers. Daarbij beconcurreren onlineplatformen de uitzendbranche in toenemende mate. Vorig jaar heeft de Commissie Borstlap aanbevelingen gedaan, waarbij specifiek voor uitzenders wordt aanbevolen om het uitzendbeding substantieel te verkorten om te voorkomen dat uitzendkrachten op structurele basis worden ingezet (Borstlap’s voorstel: uitzenden alleen nog voor ‘ziek en piek’). Het is nog onduidelijke welke aanbeveling het nieuwe kabinet zal overnemen. Maar dat de flexbranche te maken gaat krijgen met nieuwe spelregels lijkt onvermijdelijk.

Lees ook: Koolmees laat uitwerking Borstlap over aan volgende kabinet

 

Vooruitzichten flexondernemers in coronatijd

Flexmarkt sprak met vier flexondernemers over het turbulente jaar 2020 en hun verwachtingen voor dit jaar. Dit is een bundeling van interviews met Johan Bogaard (Vibe Group), Marjolein van de Veerdonk (WerkTalent), René Louwers (Orion Engineering) en Wies van ’t Slot (365Werk). Ontvang deze GRATIS download.

Over Auteur

Reageer