ABU Marktmonitor: weer daling omzet en uitzenduren

0

De eerste periode van 2024 viel, in vergelijking met de laatste periode van 2023, tegen. Ook in de tweede periode is van herstel geen sprake. In periode 2 daalde het aantal uren met 10% en de omzet daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector

In de tweede periode van 2024 daalde het aantal uren in de Administratieve sector, net als in de eerste periode, met 18%. Ook de omzetdaling was gelijk met 8%.

De Industriële sector presteert het beste van de drie sectoren waarover gerapporteerd wordt. Het aantal uren daalt er wel. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar daalde het aantal uitzenduren met 5%. Dit wordt echter gecompenseerd door hogere tarieven. De omzet in de sector Industrie stijgt daardoor met 2%. Ten opzichte van de vorige periode betekent dit wel een flink lagere groei. Toen bedroeg deze nog 5%.

ABU marktmonitor, segment industrie
Ontwikkeling omzet segment Industrie – Bron: abu.nl

In de sector Techniek ook een dalende trend. Het aantal uren daalde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 9%. De omzet daalt slechts licht met 1%.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer