DPA meldt omzetgroei en nieuwe overname

0

In het eerste kwartaal van 2015 realiseerde DPA Group een omzet van 27,4 miljoen euro, een omzetstijging van 35,5%.

De omzetstijging is deels afkomstig van het recent overgenomen Fagro, een adviesbureau voor finance- en control-specialisten. Daarnaast heeft DPA in het eerste kwartaal van 2015 een autonome omzetstijging gerealiseerd van 6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 7,0 miljoen euro (eerste kwartaal 2014: 5,1 miljoen).

Autonome groei
In het eerste kwartaal heeft DPA verder geïnvesteerd in groei, waardoor het aantal professionals in loondienst met 6% is toegenomen ten opzichte van het jaareinde tot 991. De omzet gerealiseerd door eigen professionals is met 10% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. Van de totale inzet bij opdrachtgevers is 18% van de uren ingevuld door DPA’s flexibele schil van zelfstandige professionals (eerste kwartaal 2014: 23%). De verhouding directe-indirecte medewerkers was 7,0 (ultimo 2014: 6,7).

Overname SOZA XPERT
In het kader van haar groeistrategie bericht DPA dat op 22 april overeenstemming is bereikt over de overname van SOZA XPERT, een professionele dienstverlener op het gebied van werk, inkomen en zorg in het sociale domein. SOZA XPERT adviseert en begeleidt gemeentelijke sociale diensten op werkgebieden zoals screening van voorliggende voorzieningen en handhaving van sociale bijstandsuitkeringen. SOZA XPERT heeft 33 medewerkers in dienst en realiseerde in 2014 een omzet van 3,8 miljoen euro.

Bron: DPA Group

Lees ook: Meer omzet en hogere winst DPA

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer