Asscher gaat ontslagvergoeding flexwerkers repareren

0

Onder druk van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft minister Asscher toegezegd een oplossing te zoeken voor onbedoelde effecten van de nieuwe ontslagregeling die per 1 juli ingaat. Werkgevers moeten personeel met een tijdelijk dienstverband veel eerder een ontslagvergoeding gaan betalen dan nu het geval is, wat negatieve gevolgen kan hebben voor met name seizoenswerkers.

Asscher zei woensdag in een Kamerdebat over twee weken duidelijk te maken wat zijn standpunt is. Hij gaat overleggen met vakbonden en werkgevers.
Een groot deel van de Tweede Kamer, met uitzondering van de SP, zegt zich zorgen te maken over ongewenste effecten van de nieuwe ontslagregeling, die per 1 juli transitievergoeding gaat heten. Veel partijen vrezen dat seizoenswerkers de dupe worden van de nieuwe regeling, waarbij werkgevers personeel met een tijdelijk dienstverband veel eerder een ontslagvergoeding moeten gaan betalen dan nu het geval is.

ABU: ‘risicogroep
Kamerleden voorzien dat bedrijven deze tijdelijke krachten op straat zullen zetten om dat te voorkomen. MKB-Nederland uitte al eerder kritiek en de branchevereniging voor uitzenders, ABU, vreest dat er ‘een risicogroep’ ontstaat waar uitzenders hun handen niet aan durven te branden.

Onderbrekingsperiode
De kritiek spitst zich toe op de onderbrekingsperiode tussen twee contracten en de terugwerkende kracht die gehanteerd wordt. Tot dusver hielden bedrijven bij tijdelijke dienstverbanden rekening met een periode van drie maanden tussen twee contracten. Daardoor is er volgens de huidige regels geen sprake van een vast dienstverband en hoeft er dus ook geen ontslagvergoeding betaald te worden. Maar volgens het nieuwe regime is er straks een onderbreking van zes maanden nodig.

Asscher hield tot woensdag nog vast aan de nieuwe regeling. Hij benadrukte eerder dat de ontslagregeling met vakbonden en werkgevers in het sociaal akkoord is afgesproken. Zij moeten dus meepraten over een wijziging. Asscher heeft hen dinsdag geraadpleegd. Bonden en werkgevers zien volgens hem het belang van de discussie.

Met ingang van 1 juli krijgen in tegenstelling tot nu ook flexwerkers recht op een ontslagvergoeding, dan dus transitievergoeding geheten.

Bron: ANP

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer