Payrollmaatregelen Wab ‘missen visie in Europese context’

0

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft grote gevolgen voor payroll. De voorgestelde wijzigingen op het gebied van payrolling zijn zowel op nationaal als Europees niveau discutabel. De Wab zou bovendien op korte termijn wel eens kunnen leiden tot veel meer grensoverschrijdende detachering. 

Dat stelt Hendarin Mouselli, advocaat bij VRF Advocaten, in haar column in Flexmarkt.

Het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) (dat vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen, red.), introduceert onder meer een wettelijke definitie van de payrollovereenkomst. De payrollwerknemer krijgt het recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en ook pensioen, zoals die gelden voor werknemers werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. De vraag is in hoeverre dit wetsvoorstel voldoet aan de zienswijze van Europa.

Europese pijler van sociale rechten

De voorgestelde wetswijzing mist een visie op de lange termijn in een Europese context. In april heeft de Europese Commissie de aanbeveling voor een Europese pijler van sociale rechten gepubliceerd. Een van die (vijf) pijlers is ‘billijke arbeidsvoorwaarden’. Hiermee krijgen alle vormen van arbeidsrelaties toegang tot gelijke behandeling. De pijlers zijn niet vrijblijvend en dienen als werkprogramma voor de lidstaten. De vraag is dan ook in hoeverre de Wab bijdraagt aan de pijlers, aangezien de wet nu behoorlijk wat onzekerheden oproept. Bovendien kan de Wab negatieve invloed hebben op het recht van werkgevers om te beschikken over de flexibiliteit om zich snel aan te passen aan economische veranderingen.

Grensoverschrijdende detachering

De Wab blaast naar mijn overtuiging op korte termijn grensoverschrijdende detachering meer leven in. Een Nederlandse ondernemer kan in een andere EU-lidstaat een onderneming starten en vanuit daar tijdelijk werknemers ‘detacheren’ naar Nederland. Bij grensoverschrijdende detachering is namelijk de Detacheringsrichtlijn van toepassing. Op grond van die richtlijn hebben de gedetacheerde werknemers recht op ‘de harde kern van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden’, zoals bepaald in nationale wetgeving of algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen. Op grond van onder meer het Laval-arrest van het Hof van Justitie kan betoogd worden dat artikel 8a Waadi (gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld) bij grensoverschrijdende detachering niet van toepassing is. Zoals ik het interpreteer kunnen internationale concerns via een buitenlandse vennootschap artikel 8a Waadi naast zich neerleggen.

Uitzendrichtlijn

Daarnaast roept de Wab ook vragen op als het gaat om de Uitzendrichtlijn. De regering vindt dat payrollkrachten zich in een bijzondere positie bevinden. En daarom verdergaande bescherming dan uitzendkrachten behoren te ontvangen. Minister Koolmees heeft begin januari laten weten dat bij de implementatie van de Uitzendrichtlijn is gekozen om pensioen niet onder het gelijke beloningsbeginsel te laten vallen. Is het onderscheid dat de Wab maakt tussen een payrollmedewerker en uitzendkracht en dat wat wordt beoogd met payrolling in lijn met de Uitzendrichtlijn? Ik geloof van niet. Te meer omdat op Europees niveau payrolling op de Nederlandse wijze niet of nauwelijks bestaat.

Discutabel

De regering doet er dan ook goed aan te bedenken dat wetten net als kamers zekerheden dienen te verschaffen. Net als iedere kamer heeft ook een wet een deur die je altijd kunt openen. De voorgestelde wijzigingen op het gebied van payrolling zijn zowel op nationaal als Europees niveau discutabel. Tegelijkertijd blaast het grensoverschrijdende detachering wel meer leven in. Om met de woorden van professor Ruben Houweling te spreken: het gaat een ‘Wabzinnig’ jaar worden!

Deze column van Hendarin Mouselli, advocaat bij VRF Advocaten, is gepubliceerd in de februari-editie van Flexmarkt die onlangs is verschenen.

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer