Tag: schijnconstructie

Werkgeverschap
Asscher pakt ontduiken minimumloon aan

Om ontduiking van het wettelijk minimumloon tegen te gaan, mag het salaris voortaan niet meer volledig contant worden uitbetaald. Vanaf 1 januari volgend jaar moet minimaal een salarisgedeelte dat gelijk is aan het minimumloon giraal worden overgemaakt. Werkgevers mogen ook ziektekostenpremies en dergelijke niet meer verrekenen met het minimumloon.

Brancheinformatie
Asscher: ‘goede flex erin, foute eruit’

Op de moderne arbeidsmarkt zal altijd behoefte zijn aan flexwerkers, maar we mogen geen tweedeling accepteren, zo stelt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Flexwerk is volgens hem geen probleem, zolang er maar sprake is van ‘goede flex’ .

Brancheinformatie
Betere bescherming gedetacheerde werknemers

Europese burgers die tijdelijk in een andere EU-land werken krijgen betere bescherming. Vandaag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met de voorstellen om uitbuiting, onderbetaling en oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Brancheinformatie
Asscher: ‘uitbuiters aan de schandpaal’

De Inspectie SZW gaat de inspectiegegevens van individuele bedrijven openbaar maken. Ook inlenende bedrijven die zich schuldig maken aan onderbetaling of illegale tewerkstelling zullen in de toekomst met naam en toenaam bekend worden gemaakt.

Brancheinformatie
EU: strengere naleving detacheringslijn

De Europese Unie gaat beter toezien op het lot van EU-werknemers die zijn uitgezonden om tijdelijk in een ander EU-land te werken. De EU-lidstaten willen voorkomen dat dergelijke gedetacheerde arbeiders nog langer worden onderbetaald of zwart werken.

1 2 3