Tag: transitievergoeding

Flexwerkers
Asscher gaat ontslagvergoeding flexwerkers repareren

Onder druk van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft minister Asscher toegezegd een oplossing te zoeken voor onbedoelde effecten van de nieuwe ontslagregeling die per 1 juli ingaat. Werkgevers moeten personeel met een tijdelijk dienstverband veel eerder een ontslagvergoeding gaan betalen dan nu het geval is, wat negatieve gevolgen kan hebben voor met name seizoenswerkers.

Flexwerkers
Werkgevers vrezen nieuwe ontslagvergoeding flexwerkers

Bedrijven met veel seizoenswerkers en uitzendbedrijven maken zich zorgen over de nieuwe ontslagvergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten werkgevers medewerkers met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo’n vergoeding gaan betalen.

Werkgeverschap
De transitievergoedingen en tijdelijk personeel

Op dit moment hoeven werkgevers geen ontslagvergoeding te betalen als het contract van tijdelijk personeel afloopt. Per 1 juli 2015 verandert dit. Vanaf dan zijn werkgevers een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet. De werknemer moet dan wel langer dan 2 jaar in dienst zijn geweest. Hoe werkt dit in de praktijk?

1 2 3