Tag: wet- en regelgeving

Flexwerkers
Algemene Ouderdomswet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioenvoorziening voor mensen
die 65 jaar of ouder zijn. Daarnaast kent de AOW een partnertoeslag voor AOW’ers
waarvan de partner jonger dan 65 jaar is en geen of weinig inkomen
heeft.

Arbeidsmarkt
Mag een maximaal aantal jaren werkervaring gevraagd worden?

De Commissie Gelijke behandeling (CGB) heeft in een uitspraak van 13 juli 2007 (nr. 2007/137) geoordeeld dat het zonder motivatie stellen van een maximum aantal jaren werkervaring in een personeelsadvertentie in strijd is met de Wet Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBLA).

Flexwerkers
Sociale Verzekeringsbank

De SVB zorgt voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de
nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en andere financiële
regelingen.

Werkgeverschap
Links

Alle links naar belangrijke wet- & regelgeving voor
de uitzendbranche

1 7 8 9