Tag: wet- en regelgeving

Werkgeverschap
Minder mensen in deeltijd-WW

Het aantal werknemers dat een beroep doet op de deeltijd-WW, is gedaald. Volgens de meest recente cijfers van eind maart maken er nog ongeveer 36.000 mensen gebruik van.

Werkgeverschap
Opnieuw verlenging deeltijd-WW

Bedrijven die last hebben van de economische crisis, krijgen langer de tijd om een beroep te doen op de deeltijd-WW. Aanvankelijk zou de regeling voor nieuwe bedrijven sluiten per 1 april.

Flexwerkers
STOOF heeft nog miljoenen ESF-euro’s te verdelen

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) kan tot eind 2010 nog zeker vier miljoen euro aan opleidingssubsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) verdelen onder uitzendbureaus. Van het beschikbare budget is tot nu toe slechts 17 procent benut.

1 6 7 8 9