Tag: wet- en regelgeving

Werkgeverschap
Metaalsector grootverbruiker deeltijd-WW

De metaalbranche heeft veruit het meest gebruikgemaakt van de deeltijd-WW. Tussen april 2009 en april 2010 ontvingen 69.000 werknemers deeltijd-WW. Van hen werkten er 30.000 in de de metaalbranche, 43 procent van het totaal.

Werkgeverschap
Gebruik deeltijd-WW daalt verder

Het aantal werknemers dat een beroep doet op de deeltijd-WW, is verder gedaald. Per 1 mei zaten bijna 35.000 mensen in de regeling, die werkloosheid gedurende de economische crisis moet tegengaan.

Brancheinformatie
VVD: ‘sociaal akkoord AOW doorrekenen’

De VVD wil dat het Centraal Planbureau (CPB) het akkoord van werkgevers en de vakbeweging over de AOW en aanvullende pensioenen doorrekent. Tweede-Kamerlid Stef Blok van de liberalen zegt dat zijn partij betwijfelt of de wijze waarop de sociale partners de AOW-leeftijd willen verhogen wel de beoogde 4 miljard euro aan besparingen oplevert.

1 5 6 7 8 9