Denktank voor pensioenregeling flexwerkers

0

Werkgevers in de schoonmaakbranche (OSB), horeca (KHN), detailhandel (RND) en de uitzendbranche (ABU, NBBU) hebben hun krachten gebundeld voor een verdere ontwikkeling van de pensioenregelingen voor flexibele en mobiele werknemers.

Vandaag presenteren de werkgevers het onderzoek Flexibel omgaan met pensioen, uitgevoerd door De Argumentenfabriek. Het is een inventarisatie van argumenten voor en tegen alternatieven voor vermogensopbouw door werknemers in de betreffende branches. De werkgevers willen met deze studie een aanzet geven voor alternatieve pensioenregelingen.

Driekwart flexkrachten ‘slapers’
Een adequaat pensioen opbouwen tegen beheersbare uitvoeringskosten wordt bij een hoge  arbeidsmobiliteit binnen en tussen branches (zoals horeca, uitzendsector, schoonmaak en detailhandel) steeds lastiger. De pensioenfondsen in deze sectoren tellen 3,4 miljoen deelnemers van wie driekwart(!) geen pensioen meer opbouwt (‘slapers’).

Kapitaal opbouwen
Werkgevers uit de betrokken sectoren hebben de handen ineengeslagen en onderzoek laten doen naar voor- en nadelen van de alternatieven voor deze groeiende groep werknemers. Om gedurende hun levensloop kapitaal op te bouwen voor pensioen of andere doeleinden. Tijdens meerdere denksessies met vertegenwoordigers uit de sectoren, pensioenexperts en werknemers, zijn hoofdkeuzes gemaakt en de argumenten voor en tegen op een rij gezet.

Positie flexwerkers
De Argumentenfabriek brengt de keuzemogelijkheden in kaart. Dat is een goede basis om verder te praten met eigen achterbannen, besturen van pensioenfondsen en vakbonden. Daarnaast kan de positie van de groep flexibele werknemers ook worden meegenomen in de landelijke discussie over pensioenherzieningen.

Zie voor het onderzoek: www.flexibelomgaanmetpensioen.nl

Bron: KHN/RND/OSB/NBBU/ABU

Lees ook: Nederlanders gaan later met pensioen

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer