Dit zijn de nieuwe verplichtingen voor verhuur aan arbeidsmigranten

0

Per 1 juli is de scheiding van bed en baan in de wet geregeld. In de nieuwe wet is ook een informatieplicht opgenomen.

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. De wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg, unfaire servicekosten en discrimatie.

Veel van deze zaken zijn al in de wet geregeld, maar de nieuwe wet maakt het handhaven ervan makkelijker. Huurders kunnen namelijk een handhavingstraject bij de gemeente in gang zetten door een overtreding te melden bij een gemeentelijke meld- en informatiepunt. Huurders moeten bij het aangaan van de overeenkomst expliciet op deze procedure worden gewezen. Gemeenten mogen voortaan ook extra eisen stellen aan  onderhoud van de woning en de huurprijs.

Scheiding van baan en bed

Voor huurovereenkomsten met arbeidsmigranten geldt vanaf 1 juli 2023 het principe van ‘scheiding van baan en bed’. Dit houdt in dat de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst niet in hetzelfde document mogen worden vastgelegd. Als de arbeidsovereenkomst stopt, loopt de huurovereenkomst nog door. Die scheiding ging voor ABU-leden overigens al eerder dit jaar in. Zij moeten nog wel voldoen aan de informatieplicht.

Lees ook: Uniek convenant huisvesting arbeidsmigranten regio Rivierenland

Informatieplicht

De nieuwe wet schrijft een informatieplicht voor aan de verhuurder of verhuurbemiddelaar. Deze moet schriftelijk de volgende informatie verstrekken in een taal die de huurder begrijpt.

  • De rechten en plichten van de huurder ten aanzien van het gehuurde voor zover die niet in de huurovereenkomst zijn genoemd.
  • De hoogte van de waarborgsom, de wijze waarop en de termijnen waarbinnen bij het einde van de huurovereenkomst de vordering van de huurder op de verhuurder wordt vastgesteld.
  • Een contactpunt waar de huurder terecht kan met vragen over de woning, zoals een klantenservice of contactpersoon.
  • De contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt.
  • De betalingsverplichting voor servicekosten en een jaarlijkse afrekening op grond van een kostenspecificatie.

De ABU heeft een model Huurovereenkomst ontwikkeld in elf talen. Bij al bestaande overeenkomsten kan aan de verhuurder een informatieblad worden toegezonden of persoonlijk worden overhandigd, met het verzoek dit te ondertekenen. De informatie is beschikbaar voor ABU-leden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer