Ingenieurs maken zich zorgen over behoud technisch personeel

0

De branche-organisatie NLingenieurs pleit voor een regeling voor deeltijd-WW in de branche of een verlenging van de kenniswerkersregeling voor ingenieurs. De crisisjaren hebben hun impact op de werkgelegenheid voor deze groep.

De branchevereniging maakt zich grote zorgen over het behoud van hoogwaardige technisch personeel in de branche. Talentvolle medewerkers die om bedrijfseconomische redenen niet langer in dienst kunnen worden gehouden, zijn over een aantal jaren weer hard nodig, aldus NLingenieurs in een persbericht.

Ingrepen in personeelsbestand
Twee jaar crisis heeft ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid in de advies- en ingenieursbranche. Nadat eerst de ‘flexibele schil’ van personeel is ingekrompen, neemt nu ook het vaste personeelsbestand af. In het laatste kwartaal van 2011 is het aantal bedrijven dat heeft ingegrepen in de vaste personeelsbezetting opnieuw toegenomen. Vooral binnen het grootbedrijf (bureaus met meer dan 250 fte personeel) was dat het geval. Deze trend zal zich naar verwachting in het komende kwartaal en over 2012 als geheel voortzetten. Alleen de kleinere bedrijven verwachten de personeelssterkte in 2012 op hetzelfde peil te kunnen houden.

Aantal afgestudeerden te laag
“We worden met een aantal grote uitdagingen geconfronteerd waarvoor ingenieurs oplossingen kunnen bieden, zoals klimaatverandering, waterbeheer, verstedelijking, grondstoffen-schaarste en duurzame energievoorziening. Bovendien is NLingenieurs niet optimistisch over het aanbod van nieuw talent. Het aantal afgestudeerden zal de komende jaren te laag zijn om in de verwachte vraag te voorzien,” aldus NLingenieurs.

Kelderende omzetten
2011 is voor de advies- en ingenieursbranche een jaar geweest met kelderende omzetten, een krimpende werkvoorraad en lage winstverwachtingen. Uit het meest recente conjunctuuronderzoek van branchevereniging NLingenieurs blijken met name de omzetten in de utiliteitsbouw, installatie-advisering en ruimtelijke ontwikkeling sterk onder druk te staan. Deze deelsectoren worden allen geraakt door het ineenstorten van de woning- en kantorenmarkt, wat ook (indirecte) gevolgen heeft voor andere deelsectoren. Voor de bouwsector in zijn totaliteit wordt in 2012 geen verbetering verwacht, zoals ook het ING Economisch Bureau vorige week constateerde.

Deeltijd-WW of verlenging kenniswerkersregeling
NLingenieurs acht een ingrijpende hervorming van de woningmarkt en een structurele herbestemmingsaanpak voor commercieel vastgoed noodzakelijk om uit deze ernstige situatie te geraken. Tot die tijd pleit de branchevereniging voor ingenieurs voor  voor een regeling voor deeltijd-WW in de branche of een verlenging van de kenniswerkersregeling.

Lees ook: 
Nieuw masterplan om meer technici te kweken
Nauwelijks nog technici te vinden

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer