Inloopschaal Bouw toch wel voor uitzendkrachten

0

De cao Bouw en Infra die eerder dit jaar is afgesloten heeft nogal wat losgemaakt. Uitzendbureaus werden daardoor enorm beperkt in hun mogelijkheden, omdat er geen BBL-leerlingen meer mochten worden uitgezonden en ook de inloopschaal niet meer zou gelden voor uitzendkrachten. Zou, want de situatie is intussen alweer gewijzigd.

Henk Geurtsen (Experts in Flex) heeft de gang van zaken chronologisch op een rij gezet.

voorjaar 2018; er is een principeakkoord gesloten voor de cao Bouw en Infra, met grote beperkingen voor uitzendbureaus. Zie onder meer deze publicatie in Flexmarkt.

zomer 2018; de cao Bouw en Infra is op papier gezet en uitgebracht en er is een aanvraag voor een AVV ingediend, waar de nodige kritiek op is gekomen.

herfst 2018; de aanvraag voor de AVV is ingetrokken door de cao-partijen. lees ook deze publicatie in Flexmarkt.

Huidige situatie

De wijzigingen gaan maar door en volgen zich snel op. Er is een update van de cao Bouw en Infra verschenen. Daar is de bepaling dat uitzendbureaus geen gebruik mogen maken van de inloopschalen geschrapt!
Dit betekent dat een van de kritieken op deze cao is gehonoreerd. Wat (nog) niet is veranderd, zijn de beperkingen rondom de BBL-ers.

De toekomst

Het kunnen gebruikmaken van de inloopschalen is in ieder geval een stap in de goede richting. Wat er zal gebeuren met de bezwaren tegen het uitzenden van BBL-ers in de bouw is afwachten. Belangrijke vraag is ook of het Ministerie van SZW zijn verantwoordelijkheid zal pakken bij de behandeling van de nieuwe aanvraag voor de AVV van de cao Bouw en Infra.

Dit is een bijdrage van Henk Geurtsen (Experts in Flex).

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer