Uitzendbureau moet loon zieke doorbetalen

9

Uitzendbureaus moeten volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) het loon twee weken doorbetalen als uitzendkrachten ziek worden.

Dat is een voorbeeld van hoe de minister hoopt dat tijdelijke krachten die nu in de Ziektewet belanden, straks meer door hun (oude) werkgever gestimuleerd worden om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Dat blijkt uit een brief van Kamp aan de Tweede Kamer over zijn voorstellen om de Ziektewet aan te passen. Het grootste deel van de ongeveer 100.000 Ziektewetuitkeringen gaat naar zieke uitzendkrachten, andere flexkrachten en WW’ers.

De minister kondigde vorige week al aan dat hij de Ziektewet ,,activerender” wil maken. Zo wil Kamp ook regelen dat uitkeringsinstituut UWV na één jaar ziekte gaat bekijken of mensen misschien niet meer hun oude beroep kunnen uitoefenen, maar wel iets anders kunnen doen.

Kamp stuitte enkele maanden geleden in de Kamer op twijfel bij gedoogpartner PVV over het kabinetsplan om de duur van de WW bij zieke werklozen in te korten met de periode dat ze in de Ziektewet zitten. De PVV heeft met regeringspartijen VVD en CDA afgesproken dat er niet wordt getornd aan de WW. PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar zei dat bezuinigingen die met de plannen zijn gemoeid maar behaald moeten worden door werklozen sneller uit de Ziektewet te krijgen.

Volgens Kamp is aanscherping ook noodzakelijk, omdat modernisering van de Ziektewet is achtergebleven sinds de hervorming van de WAO tot de WIA en de invoering van de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers bij verzuim van vast personeel. Door die betalingsplicht voor de eerste twee ziektejaren doen werkgevers en werknemers samen er meer aan om het verzuim zo kort mogelijk te houden.

Mensen in de Ziektewet zijn volgens Kamp gemiddeld langer ziek dan werknemers in vaste dienst. Ook belanden de tijdelijke krachten in de Ziektewet vaker in regelingen voor arbeidsongeschiktheid. Zo zorgen zij voor bijna de helft van de instroom in de WGA, de regeling voor deels arbeidsongeschikten, terwijl ze tezamen maar een kwart vormen van de werkenden die verzekerd zijn voor de WGA.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

9 reacties

 1. Waarom zouden uitzendbureau’s controle op zieke uitzendkrachten vergroten?
  Kosten worden toch doorbelast aan inlenende partijen.

 2. Voordeel is wel dat de ZW premie omlaag gaat toch? Of is dit weer een vorm van lastenverzwaring? Laat het UWV dan ook eens tranparanter worden inzake de verzuimcijfers per medewerker. Liefst real time. Nu hebben we geen zicht op het verzuim maar moeten wel betalen.

 3. Ik denk dat aanvullend aan dit artikel, het heel belangrijk is om te weten dat bij ziekte uitzendorganisatie niet facturen naar hun inleners. Ik ben benieuwd hoe Jos hier op komt. Wanneer je praat over uitzendkrachten met een contract, dan is het een ander verhaal.
  Verder, uitzendorganisaties hebben al kosten voor alle zieke uitzendkrachten. De uitkering van de uitzendkracht wordt namelijk door uitzendorganisaties aangevuld tot respectievelijk tot 90% (NBBU CAO) en 91% (ABU CAO) voor 52 weken.

 4. Wat een flauwekul zeg dit voorstel, straks kan dus een ieder die zegt een dagje te komen werken maar zich ziek meldt 2 weken loon ontvangen? Dit is een eerste signaal in het afschaffen van flexwerk, verbijsterend signaal van de minister. Daarnaast zijn uitzendbureaus niet uitgerust om dit soort taken op zich te nemen. Op de gemiddelde industrievestiging betekend het een enorme werkdrukverhoging. Vooral met opdrachtgevers met 10 tot 15% verzuim wordt dit een belachelijke opgave voor de bureau’s. Ministertje Kamp moet eerst even nadenken / zich correct laten informeren.

 5. Minister Kamp zal met dit voorstel de plank geheel misslaan. Als het UWV haar werk en controle beter zou uitvoeren, waren er minder langdurig zieken in de ziektewet.

 6. Saskia van Berkel op

  Lijkt me geen goed plan. Verantwoordelijkheid wordt van controle op zieke werknemers wordt nu verschoven van UWV naar uitzendburo’s. Deze workload kan er bij de laatste partij mijns inziens niet bij. Hoofdtaak moet namelijk zijn om mensen aan het werk te zetten. Overigens worden de kosten niet doorberekend aan inlenende partijen, Jos. Is voor rekening van het bureau.
  Verder is in de Flexwet het uitzendbeding opgenomen. In het kort: einde werk (door ziekte bijvoorbeeld), is einde overeenkomst. Dan zou dit dus ook aangepast moeten worden lijkt me. Of alleen nog uitzenden zonder uitzendbeding. Geen positieve ontwikkeling.

 7. Kirsten en Saskia,

  als je goed kijkt naar de loonsomopbouw dan zie je dat daar reserveringen in zitten op gebied van ziekte.
  Naar gelang hoogte ziekteverzuim wordt je in een hogere schaal ingedeeld. Dit wordt dus middels de loonsomopbouw doorbelast aan de inlenende partij.
  Nog erger, bureaumarge gaat over loon en opbouw. Samengevat: uitzendbureau’s verdienen extra bij een hoger ziekteverzuim. Alle kosten worden echt wel doorbelast aan de inlenende partij (niet in ziekte uren maar dus wel verwerkt in het tarief)

 8. Raoul van Heese op

  Stel (hypothese) deze maatregel leidt niet tot meer kosten en lasten voor het uitzendbureau, maar kan neutraal/onder huidige gelijke voorwaarden worden uitgevoerd.
  Wie is er dan beter in staat de re?ntegratie van de uzk voor zijn rekening te nemen, het uitzendbureau of het UWV? Graag jullie reacties.

Reageer