Zieke uitzendkracht zonder project krijgt loon doorbetaald

0

Een uitzendkracht krijgt zijn loon tijdens ziekte doorbetaald. Bij betermelding heeft hij geen recht meer op loon, omdat hij ten tijde van de ziekmelding niet daadwerkelijk was uitgezonden.

Was er een uitzendbeding in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen, dan had het uitzendbureau zijn loon tijdens ziekte niet hoeven door te betalen.

De situatie

Een uitzendkracht heeft een tijdelijke uitzendovereenkomst voor de periode van 13 juni 2008 tot 12 juni 2009. De werknemer is op moment van uitzending werkzaam in fase A en er is geen uitzendbeding in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen.

Op 4 januari 2009 meldt de werknemer, die op dat moment niet uitgezonden is, zich ziek. Op 23 januari meldt hij zich weer beter, in de hoop dat de werkgever hem een nieuw project geeft. Op 26 januari 2009 laat de werkgever weten dat de loonbetaling per 1 februari wordt stopgezet. Op 1 februari meldt de werknemer zich weer ziek.

Op 12 mei kent het UWV de werknemer een uitkering Ziektewet-uitkering toe. Maar in augustus 2009 komt het UWV terug op die beslissing en vordert de uitkering over de periode van 12 mei tot en met 12 juni 2009 terug. Het gaat om een bedrag van € 3.666,07.

De vordering

Na de bezwaarprocedure bij het UWV te hebben doorlopen, stapt de werknemer naar de rechter. Hij is van mening dat de werkgever het loon terecht heeft gestopt en hij daarom recht heeft op de ZW-uitkering.

Het oordeel

De rechter wijst de vordering van de werknemer af. Het UWV heeft terecht zijn besluit herzien en de bedragen teruggevorderd.

De toepasselijke cao bepaalt dat de werknemer, werkzaam in fase A, alleen recht op loon heeft op het moment dat daadwerkelijk uitzendarbeid wordt verricht. Dit betekent feitelijk: geen werk, geen loon. Maar bij ziekte moet de uitzendonderneming het loon wel uitbetalen. Een uitzondering hierop is als er expliciet een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Omdat in dit geval dat beding niet is opgenomen, moet de werkgever het loon wel doorbetalen tijdens de ziekte.

Frappant is dat de werknemer dan geen loon krijgt als hij weer gezond is en niet werkt. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een doorlopende ziekteperiode vanaf 4 januari 2009. De korte werkhervatting, in dit geval de betermelding in een periode zonder werk, onderbreekt de periode van arbeidsongeschiktheid niet.

Bron:
LJN BP7418
Rechtbank Almelo, sector bestuursrecht
Ziekengeld en uitzendbeding
Eerste aanleg, 2 maart 2011

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer