‘Coronacrisis, de WAB wordt vergeten’

0

De coronacrisis grijpt hard om zich heen en de regering neemt maatregelen die elkaar in snel tempo opvolgen. Maar de WAB wordt even vergeten. Terwijl dat wel grote financiële gevolgen kan hebben, zeker als je werkt met oproepkrachten, stelt Stefan ’t Hoen (Concordia Legal) in zijn column.

(Concordia Legal)
Stefan ’t Hoen (Concordia Legal)

Belangrijke ontwikkeling voor bedrijven met oproepkrachten is dat nieuwe regeling nu wel geldt voor oproepkrachten. De NOW regelt echter niks voor het arbeidsaanbod uit de WAB. Of je nu minder uren maakt of juist meer, de uren tellen mee voor het arbeidsaanbod en voor de transitievergoeding.

Twee belangrijke uitgangspunten:

  1. De NOW verandert niets aan het arbeidsaanbod. Het arbeidsaanbod moet worden gedaan na (grofweg) 12 maanden oproepwerk. De oproepkracht heeft recht op het aantal uren van het arbeidsaanbod per maand (ook als je productie is afgenomen).
  2. De NOW verandert niets aan de transitievergoeding. Bij niet verlengen van een arbeidsovereenkomst telt de transitievergoeding vanaf dag 1 nog steeds.

Lees ook: Gevolgen WAB voor oproepkrachten

Drie scenario’s en over de invloed van de WAB/NOW:

Scenario 1: je bedrijf heeft veel minder werk, waardoor je veel minder mensen nodig hebt: overcapaciteit

Er wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de werkgever zich zoveel mogelijk moet inspannen werkgelegenheid te behouden door de dienstverbanden van de werknemers voort te zetten en de lonen door te betalen.

Tellen deze uren voor de volledigheid mee als verloonde uren waarop het arbeidsaanbod moet worden gebaseerd? Uitgaande van de situatie zoals in de NOW beschreven, tellen die uren inderdaad volledig mee als verloonde uren, alleen de kosten van de verloonde uren wordt (gedeeltelijk) gedragen door de overheid.

Het arbeidsaanbod zal dus gemaakt worden op basis van de uren die doorbetaald worden door de werkgever, maar is de productie al voldoende aangetrokken om die uren kwijt te kunnen in je bedrijf als de coronacrisis / NOW is afgelopen? Wie weet, maar slim kiezen kan de overcapaciteit beperken.

Scenario 2a: Juist heel veel meer uren, overcapaciteit later

De coronacrisis kan ook zorgen voor juist veel meer werk in je bedrijf. Dat betekent dat je arbeidsaanbod per oproepkracht hoger wordt, waardoor je wellicht met overcapaciteit komt te zitten na de piek door de coronacrisis. Afscheid nemen van deze mensen wordt ook duurder door de hogere transitievergoeding.

Voor deze groep ondernemers, de ondernemers die tijdens de crisis alle zeilen bijzetten om het land draaiende te houden en de gevolgen van de crisis te beperken, doemen de gevolgen van de WAB in een later stadium op.

Centrale vraag voor deze ondernemers is of de overheid bij de afgekondigde maatregelen deze groep niet uit het oog verliest en voor hen dezelfde faciliteiten ter beschikking stelt, ook al is de acute crisis tegen die tijd – naar ik hoop – voorbij.

Scenario 2b: Juist veel meer uren, WW-premiedifferentiatie nacalculatie

Het is juist druk geworden door de coronacrisis. De zorg bij bedrijven over de nacalculatie van de WW-premie bij veel overwerk wordt door de regering (gedeeltelijk) opgelost.

De correctie op de WW-premie bij meer dan 30% overwerk van laag naar hoog tarief wordt door de regering bekeken voor sectoren waarin door de coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg).

Of deze bepaling voor alles sectoren geldt, zal nog blijken. Voor een zorginstelling is een aanpassing van de regel te begrijpen, maar ook voor het tuincentrum die het extra druk heeft? Dat is nog onduidelijk.

Na de crisis zal je als ondernemer moeten kiezen voor hoeveel uur jij je mensen wilt hebben, maar met een aantrekkende economie kan het zomaar zijn dat deze schatting te laag is en dan ligt een nacalculatie van de WW op de loer. Of latere maatregelen hiermee rekening gaan houden is maar de vraag.

Scenario 3: Afscheid nemen: Transitievergoeding, wat telt als loon.

Uitgaande van de NOW draagt de overheid niet bij aan de uit te keren transitievergoeding, net zoals dat onder de oude regeling werktijdverkorting de transitievergoeding niet werd gesteund.

Het loon waarmee je moet rekenen voor de transitievergoeding, is het daadwerkelijke loon dat je uitkeert. Het ‘normaal’ uitbetalen van je oproepkrachten wordt weliswaar gesteund, maar de transitievergoeding niet.

Dit is een bijdrage van Stefan ’t Hoen (Concordia Legal)

 

Over Auteur

Reageer