Handige NOW-rekentools voor flexbedrijven

0

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) kan sinds maandag 6 april 9.00 uur worden aangevraagd. Daar wordt ook door flexondernemers gretig gebruik van gemaakt. Er zijn inmiddels handige NOW-rekentools die direct laten zien hoeveel je als werkgever kunt krijgen en hoe groot het voorschot is.

Het UWV heeft afgelopen maandag – de eerste dag dat het loket voor de NOW-regeling open was – al ongeveer 35.000 aanvragen binnengekregen. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verwacht dat er tussen de 100.000 en 150.000 werkgevers gebruik zullen gaan maken van de regeling.

Direct een aanvraag voor de NOW-regeling indienen? Ga naar Formulier Aanvraag tegemoetkoming op de site van het UWV.
Lees ook de actuele informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) op de site van het UWV.

NOW-regeling

Bedrijven die (gedurende drie maanden ten minste 20%) omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis kunnen een aanvraag doen voor deze Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW-regeling houdt in dat de werkgever het volledige salaris van de werknemer doorbetaalt, waarbij het bedrijf maximaal 90% van de loonkosten voor zijn werknemers vergoed krijgt. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90% van de loonsom, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom.
Het kabinet hoopt er zo voor te zorgen dat bedrijven zoveel mogelijk personeel in dienst houden, ook flexkrachten. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot (80%) verwachten.

NOW-rekentools

Maar hoeveel kunt u krijgen en hoeveel bedraagt het voorschot? Met deze handige tool van Vakmedianet-titel SalarisNet heeft u het zo inzichtelijk. De ABU en NBBU informeren en ondersteunen hun leden bij het doen van aanvragen. Ook adviesbureau Experts in Flex heeft een tool ontwikkeld, waarmee u de NOW-subsidie kunt berekenen en biedt deze gratis aan. Het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming is lang niet altijd even gemakkelijk. Henk Geurtsen van Experts in Flex waarschuwt dat er voor flexbedrijven bovendien ‘een addertje onder het gras schuilt‘ bij de berekening van de NOW-subsidie.

Waarschuwing

Patrick Hustinx, mede-oprichter van adviesbureau All About Flex en als adviseur van de ABU ook betrokken bij het ontwikkelen van de NOW-rekenmodel van de brancheorganisatie, wijst erop dat informatievoorziening cruciaal is bij de NOW-regeling. “De NOW-regeling is in een paar regels wel uit te leggen. De afwegingen en consequenties zijn echter wat complexer en de impact van een verkeerde keuze is groot. Laat u uitzendkrachten gaan, of houdt u ze in dienst? Welke referte-periode gebruikt u voor vaststelling van het omzetverlies en hoe gaat u in concernverband met de regeling om? Hoeveel subsidie kunt u verwachten en heel belangrijk: hoeveel daarvan dient u na de NOW-periode terug te betalen? Dat zijn belangrijke afwegingen. Met name dat laatste punt verdient echt wel een waarschuwing. Door de systematiek van de regeling is er een grote kans voor uitzenders dat het voorschot veel groter is dan het uiteindelijke recht op subsidie. Bedrijven moeten hier goed rekening mee houden.”

Volgens Hustinx kunnen uitzendbedrijven voor de algemene kennisvoorziening het beste terecht bij de branche-organisaties. Mocht er daarnaast behoefte zijn in de markt aan maatwerk-advies en begeleiding, waarbij verschillende scenario’s worden onderzocht, dan kunnen uitzendondernemers zich altijd wenden tot de gespecialiseerde adviesbureaus.

Lees ook: Uitzendbureaus en detacheerders mogen g-rekening deblokkeren

 

 

Over Auteur

Reageer