3 op de 4 ondernemers hebben last van personeelstekort

0

Aan het begin van het derde kwartaal ervaart drie kwart van de ondernemers (ruim 75 procent) een tekort aan arbeidskrachten. Dat is weliswaar minder dan een jaar eerder toen ruim 84 procent hiermee te maken had, maar nog altijd behoorlijk. Ruim 40 procent ervaart het tekort ook als voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. Ruim een derde (36 procent) van de ondernemers geeft aan dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen door het personeelstekort.

Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête.

Tekort aan personeel belangrijke belemmering

Halverwege 2021, toen de meeste coronabeperkingen afliepen, steeg het percentage ondernemers dat het tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering ervaart snel. Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 was dit het hoogst met bijna 48 procent. Vervolgens nam het geleidelijk af tot ruim 40 procent aan het begin van het derde kwartaal van 2023. Ondernemers in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de vervoer en opslag ervaren een tekort aan personeel het vaakst als belangrijkste belemmering.

Hoogste werkdruk in detailhandel

De detailhandel heeft het meeste last van het personeelstekort. Als gevolg van dit tekort wordt een hoge werkdruk ervaren door 54 procent van de detailhandelaren. Van alle ondernemers geeft een derde aan dat personeelstekorten leiden tot hoge werkdruk. Naast werkdruk klaagt 15 procent van de ondernemers over gestegen arbeidskosten. Vooral in de horeca ervaren relatief veel ondernemers gestegen arbeidskosten als belangrijkste gevolg van de krappe arbeidsmarkt.

Belemmeringen bij het vinden van personeel

Bij het vinden van personeel ervaren bedrijven verschillende belemmeringen. Werkgevers geven aan veel moeite te hebben met het vinden van geschikte medewerkers. Er is gewoonweg niet voldoende aanbod van geschikte medewerkers. Ruim 16 procent van de ondernemers geeft aan dat er een gebrek aan gekwalificeerde mensen is. Vooral bedrijven in de autohandel en –reparatie en de industrie ervaren dit vaak als belangrijkste belemmering. Daarnaast geeft bijna 11 procent van de bedrijven aan dat potentiële arbeidskrachten hogere eisen stellen dan ze kunnen of willen bieden. Dit speelt relatief vaak binnen de ICT en de sector cultuur, sport en recreatie.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer