Hoe bereik je als werkgever Generatie Z? Vier tips

0

Na de millennials gaat de komende jaren Generatie Z massaal de arbeidsmarkt betreden. Voor werkgevers een welkome groep die het toenemende tekort aan arbeidskrachten kan oplossen. Maar hoe trek je als werkgever deze groep jongeren tussen de 18 en 24 jaar?

Monsterboard deed onlangs een onderzoek onder ruim 5.000 Europese werknemers. Daaruit bleek onder meer dat 77% van de allerjongste werknemers tevreden is met zijn of haar werk. Daarmee scoren ze hoger op tevredenheid dan millennials (67%) en Generatie X (68%). Tegelijk zegt 57% wel uit te kijken naar een andere baan. Ook daar scoort de jongste generatie hoger dan hun voorgangers. Dat biedt wervingskansen voor werkgevers. Monsterboard zette vier tips op een rij.

Mobiele vacatures

Van alle generaties op de arbeidsmarkt zoekt Generatie Z het liefst via de mobiele telefoon naar werk. Vacatures moeten dus goed leesbaar zijn via mobiel en online te vinden zijn. Het is ook belangrijk dat de website mobiel goed leesbaar is. Komt het tot een sollicitatie, dan wordt de laptop erbij gepakt.

Moderne recruitmenttechnieken

Jongeren tussen de 18 en 24 hebben andere wensen met betrekking tot het wervingsproces. Ze vinden het volgens Monsterboard belangrijk om te kunnen chatten met werkgevers tijdens een sollicitatieproces. Generatie Z vindt chatten, zeker in het begin van het proces, zelfs prettiger dan mailen of bellen. Een optie is chatbots inzetten voor het beantwoorden van vragen tijdens het sollicitatieproces.

Loon is belangrijk

Meer dan de helft van Generatie Z vindt dat een hoger salaris bijdraagt aan werktevredenheid. Ze vinden een goed loon dus erg belangrijk. Werkgevers die niet direct een aantrekkelijk salaris kunnen bieden, bijvoorbeeld omdat werkervaring ontbreekt, kunnen jongeren wel afspraken bieden over de hoogte van het salaris in de toekomst.

Kijk over de grens

Naast een goed salaris vinden jongeren de optie om te kunnen werken in het buitenland belangrijk. Maar liefst 70% van Generatie Z ziet een internationale baan wel zitten. Bedrijven met vestigingen in een ander land kunnen daarop inspelen door het benoemen van de mogelijkheden voor werken of stages in het buitenland. De jongste generatie werknemers is daarmee veel reislustiger dan de millennials, die flexibele werkuren en thuis kunnen werken veel belangrijker vinden.

Bron: Monsterboard

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer