ING: forse krimp flexbranche, maar snel herstel is mogelijk

0

De uitzendbranche krijgt harde klappen door de coronacrisis. Maar een snel herstel van de flexbranche is zeker mogelijk. ‘De flexbranche kan in 2021 weer terug zijn op het pre-coronaniveau van eind 2019’.

Dat concludeert ING op basis van haar eigen analyse van de flexbranche.

De uitzendsector gaat dit jaar door een diep dal. ING verwacht dat het volume van de flexbranche dit jaar met maar liefst 20% daalt. Ter vergelijking; in de vorige crisis (2009) daalde het volume ‘slechts’ met 13%.

Oproep- en uitzendkrachten als eerste op straat

Als verklaring voor de krimp geeft ING drie redenen. Ten eerste natuurlijk de coronacrisis, die vooral in het tweede kwartaal de uitzendbranche hard raakt. Niet alleen worden flexkrachten, waaronder uitzendkrachten, als eerste naar huis gestuurd als het werk wegvalt, ook werken er relatief veel oproep- en uitzendkrachten juist in die sectoren die het hardst worden getroffen door de coronacrisis, zoals de horeca, detailhandel en luchtvaart.

Lees ook: Coronacrisis leidt tot recordverlies van uitzendbanen

Spanning arbeidsmarkt neemt af

Ten tweede wijst ING erop dat er al vóór de coronacrisis uitbrak een volumedaling in de flexbranche gaande was, vooral door de spanning op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van dit jaar was er namelijk nog sprake van krapte op de arbeidsmarkt en een krappe arbeidsmarkt maakt het voor uitzendbureaus lastig om geschikte kandidaten te leveren.
Die spanning op de arbeidsmarkt neemt natuurlijk nu in rap tempo af. De coronacrisis zorgt voor een daling in vacatures en een oplopende werkloosheid (De werkloosheid is volgens het CBS in juli opgelopen tot 4,5% van de beroepsbevolking van 4,3% een maand eerder.)
Waren er waren eind 2019 1,1 werklozen per openstaande vacature en is die verhouding nu 1,7 werklozen per openstaande vacature. Volgens ING zal de spanning op de arbeidsmarkt dit jaar nog verder afnemen.

INGWAB maakt flexkrachten duurder

Een derde verklaring voor de krimp van de flexbranche is volgens ING de invoering van de WAB per 1 januari dit jaar. De WAB maakt flexkrachten duurder, waarde de prijs met ruim 7% is gestegen, becijferd ING. De WAB zou een uitzendkracht tussen de 5 en 10% duurder maken. Een logisch gevolg is dat inleners in plaats van flexkrachten in te huren eerder zullen overwegen zelf personeel in dienst te nemen. Bovendien treedt er een verschuiving op naar meer inhuur van zzp’ers, aangezien de WAB niet voor hen geldt.

Lees ook:

Generieke uitzenders versus nichespelers

De grote generieke uitzenders hadden het op de krappe arbeidsmarkt moeilijk om grote aantallen uitzendkrachten te leveren, de nichespelers stonden er tot de coronacrisis beter voor, stelt ING.
Opvallend is dat ING concludeert dat de ‘grote bulkspelers’ er tijdens de coronacrisis juist beter voor staan dan de nichespelers (met uitzondering van de niches waarin nog veel vraag is, zoals naar zorgpersoneel).

Dat strookt niet meest recente kwartaalcijfers van grote uitzenders als Randstad, Manpower en Adecco in Nederland, die nog forsere omzetdalingen kenden dan de ABU MarktMonitor laat zien.

Snel herstel?

Hoe dan ook, de uitzendsector heeft het moeilijk. Daarnaast staat de flexbranche voor lange termijnuitdagingen, stelt ING. Concurrentie van andere vormen van flex (zzp), online platformen en het structureel verdwijnen of veranderen van werk (digitalisering, robotisering) maakt dat het verdienmodel onder druk staat. De analyse van de flexbranche door ING is dus bepaald niet rooskleurig. En toch is de bank optimistisch. De flexbranche kan ook weer snel herstellen als de economie aantrekt. De les uit de vorige crisis is dat bedrijven bij groei eerder flexkrachten inhuren dan direct vast personeel aan te nemen, zeker nu er zoveel onzekerheid heerst. ING verwacht zelfs dat de flexbranche in 2021 weer terug kan zijn op het pre-coronaniveau van eind 2019.

Lees ook: Minder sterke omzetdaling uitzendbranche (-15%) (ABU MarktMonitor)

 

FleXevent op 22 september

Kom naar het FleXevent op 22 september a.s. in Utrecht. Het thema is Naar flexbureau 4.0 – het flexbureau voor de toekomst. Deelnemers krijgen antwoorden op vragen als: Wat is de impact van technologie op het werk die ons werk- en de werkvraag veranderen? Hoe herken en selecteer je talent van de toekomst? Wat is generatiemanagement en hoe ga je er mee om? Bekijk hier het programma. U kunt zich nu inschrijven voor het FleXevent.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer