TNO: flexarbeid groeit naar 30% in 2020

0

Het aantal mensen dat werkt via een flexibel contract zal komende jaren verder toenemen. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Naast de traditionele piek/ziek-opvang worden flexkrachten nu vaker voor specifieke kennis ingehuurd. Dat biedt kansen voor uitzendorganisaties.

Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU.

Flexibele schil groter

In 2007 omvatte ‘de flexibele schil’ van bedrijven gemiddeld ongeveer 20% van hun personeel, vorig jaar 25% en naar verwachting is dat in 2020 30%, schrijven de onderzoekers. Het percentage ondernemingen dat flexibele contracten zegt in te zetten, is sinds 2007 wel licht afgenomen. De toename van het aantal flexkrachten wordt daarom vooral verwacht bij bedrijven die nu al met zzp’ers, uitzend- of oproepkrachten werken.

Flexibele contracten

De laatste jaren is het aandeel vaste krachten in vrijwel alle sectoren afgenomen. Ruim een derde van de onderzochte bedrijven geeft aan dat ze groei van flexibele contracten voorziet in de komende jaren. Zo’n 25% geeft aan te verwachten dat het vaste contract zal afnemen. De grootste groei in flexibele contracten wordt verwacht in tijdelijke contracten, gevolgd door uitzendkrachten/gedetacheerden, oproepcontracten en samenwerking met zzp’ers. In bijna alle sectoren wordt groei verwacht met name in de financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, overheid en onderwijs en in zorg en welzijn.

‘Flexwerk straks de norm’

Opvallend is dat flexkrachten nu vaker voor specifieke kennis worden ingehuurd dan alleen voor de traditionele piek/ziek-opvang. Kennis die niet permanent beschikbaar hoeft te zijn en prima op projectbasis kan worden ingehuurd. Jurriën Koops, directeur van de ABU: ‘De organisatie van werk wordt anders en flexwerk is straks de norm. Kennis flexibel inzetten en inkopen gaat de komende jaren een vlucht nemen. Bedrijven moeten zich continu aanpassen aan een veranderende marktvraag. Dat maakt dat bedrijven zich flexibel moeten kunnen opstellen.’

ABU: sociale stelsel aanpassen

Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven en organisaties over de gehele linie flexibeler zijn geworden. Werkprocessen worden flexibeler, de inzetbaarheid wordt flexibeler en de houding van het personeel wordt flexibeler. Jurriën Koops, directeur van de ABU: ‘Dit heeft grote gevolgen. Als straks één op de drie werkenden flexibel aan de slag is, dan moeten wij met z’n allen goed nadenken hoe we Nederland hierop inrichten. We moeten ons sociale stelsel aanpassen aan die veranderende arbeidsmarkt in plaats van andersom. Dat heeft consequenties voor de inrichting van pensioenen, opleidingsfaciliteiten, sociale zekerheid en cao’s. Daarbij moet niet langer de vaste arbeidsrelatie als uitgangspunt gelden, maar moet de werkende centraal staan.’

Kansen voor uitzendbureaus

De groei van flexibiliteit biedt volgens de ABU kansen voor aanbieders van flexibiliteit. Bedrijven en organisaties gaan steeds strategischer om met hun HR-beleid. Ruim een vijfde van de bedrijven die nu geen andere diensten afnemen, ziet kansen voor HR- diensten (werving en selectie, mobiliteit, training en opleiding), social-return, payroll en outsourcing. Uit het onderzoek blijkt volgens de ABU ook dat nog veel bedrijven beter gebruik kunnen maken van een flexbedrijf als partner in strategische personeelsplanning. Daarbij gaat het niet alleen over de personeelbezetting maar ook over zaken als flexibele roosters en duurzame inzetbaarheid, onder andere door opleidingen. Uitzenders worden daarmee steeds belangrijker als organisatoren van werk.

Het complete onderzoek De toekomst van Flex, een onderzoek naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven is te downloaden op www.abu.nl/flexonderzoek.

ANP/ABU

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer