Voorlopig nog geen schaarste op de arbeidsmarkt

0

De verwachte ‘war for talent’ komt er voorlopig niet. Door hogere arbeidsparticipatie en langer doorwerkende ouderen kan de beroepsbevolking de komende jaren zelfs nog blijven groeien. De uitzendbranche moet hopen op snel economisch herstel.

De daling van de Nederlandse beroepsbevolking is volgens ABN Amro minder sterk dan verwacht. Op lange termijn zal er wel sprake zijn van schaarste op de arbeidsmarkt, maar door de beperkte economische groei, voortgaande automatisering, stijgende arbeidsparticipatie onder ouderen en een langer doorwerkende beroepsbevolking, zal die structurele krapte op middellange termijn uitblijven. Met uitzondering van specifieke sectoren zoals specialistische banen in de financiële dienstverlening.  Dat stelt ABN AMRO in haar rapport ‘De kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking’.

Verhoging AOW-leeftijd
Door verhoging van de AOW-leeftijd en hogere arbeidsparticipatie zou volgens het positieve scenario van ABN AMRO de potentiële beroepsbevolking (15-65 jaar) met bijna 2,5%  tussen 2013 en 2023 kunnen groeien. Daarbij zal het aantal vacatures maar beperkt groeien. Vanaf 2024 zal er pas een daling van de potentiële beroepsbevolking komen door demografische ontwikkelingen (vergrijzing), maar deze is minder sterk dan eerder voorspeld.

Economie onzeker
Onbekende variabele die tot langverwachte opleving in de vraag naar arbeidskrachten kan leiden, is de mogelijke economische groei. ABN stelt dat voorspellingen echter moeilijk te maken zijn. Voorlopig kampt de huidige arbeidsmarkt nog met een dalende arbeidsparticipatie van jongeren.

 

Bron: ABN Amro, IFS Interim

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer