ABN AMRO: uitzendbureaus moeten activiteiten uitbreiden

0

Willen uitzendbureaus omzetgroei realiseren, dan zullen zij niet alleen kunnen rekenen op de verwachte lichte economische groei. Om in de veranderende uitzendmarkt te groeien, zullen uitzendbedrijven ‘nieuwe’ activiteiten moeten ontplooien

Dat blijkt uit de toelichting op de Branche-update uitzendbureaus juni (zie bijlage) die door ABN AMRO is gepubliceerd.

Bedreiging traditionele uitzendbureaus
ABN AMRO signaleert structurele veranderingen op de arbeidsmarkt die grote gevolgen hebben voor uitzendorganisaties. Er komen steeds meer flexwerkers, maar het aandeel uitzendkrachten binnen die groeiende groep flexwerkers neemt af. Een ongunstige ontwikkeling voor de uitzendmarkt is ook dat niet alleen het aandeel van uitzendkrachten in de flexibele schil afneemt, maar dat bedrijven ook meer en meer hun bestand aan flexkrachten zelf willen beheren. Hierdoor dreigen uitzendbureaus buiten spel te worden gezet. Daarbij komt dat de tarieven voor het plaatsen van uitzendkrachten onder zware druk staan omdat dit als commodity product wordt gezien. Deze structurele marktveranderingen bedreigen de traditionele uitzendbureaus.

Aanbieden arbeidsgerelateerde oplossingen
ABN Amro stelt dat de verwachte, magere economische groei (0,5% in 2014 en 1,5% in 2015) een licht positief effect op de uitzendmarkt zal hebben, maar dat dit slechts een beperkte stimulans voor de uitzendsector zal zijn. Wil de uitzendsector echt groeien, dan zullen uitzendbureaus volgens ABN AMRO meer, nieuwe activiteiten moeten ondernemen. Zo zouden uitzendorganisaties hun kennis beter kunnen benutten door bedrijven te adviseren of hr-/arbeidsgerelateerde werkzaamheden uit handen te nemen. Te denken valt aan het bieden van allerlei oplossingen op het terrein van arbeid, zoals het aantrekken en opleiden van arbeidskrachten, het organiseren van de uitstroom van werknemers en/of het beheren van de flexibele schil.

Uitzendmarkt uit zeer diep dal
Het zal uitzendbureaus tijd kosten om deze omslag naar een rol van ‘zakenpartner’ te maken. ABN AMRO verwacht al met al een omzetgroei bij uitzendbureaus van 3% in 2014 en 4% in 2015.
Na twee jaar van daling, zijn zowel de omzet als het aantal uitzenduren van uitzendbureaus in het laatste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 gestegen. Het recente herstel in de uitzendbranche sluit volgens ABN AMRO een hectische periode met pieken en dalen af, met een ‘zeer diep’ dal in het recessiejaar 2009. Uiteindelijk zijn omzet en uitzenduren in 2013 ver onder het niveau van het topjaar 2008 uitgekomen. De omzet lag in 2013 14% onder die van 2008, het aantal uitzenduren 13%.

Bron:  ABNAMRO

Lees ook: ‘Uitzenders moeten business model vernieuwen’

 

Han Mesters van ABN AMRO spreekt op het Flexcongres dat plaatsvindt op 30 oktober 2014 in het ABN AMRO-hoofdkantoor in Amsterdam. Voor het volledige programma, zie www.flexcongres.nl.

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer