Convenant SNCU en EMM

0

De SNCU en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) hebben afgesproken dat zij gegevens gaan uitwisselen wanneer er sprake lijkt te zijn van mensenhandel. Daartoe hebben zij een convenant ondertekend.

De aanleiding voor de samenwerking is het resultaat uit het onderzoek ‘Arbeidsuitbuiting in de sector uitzendbranche’ dat is verricht in opdracht van het EMM. Dit onderzoek bevestigt dat er een sterke rol en positie is weggelegd voor de SNCU ten aanzien van de integrale ketenaanpak van arbeidsuitbuiting. Deze conclusie is mede gebaseerd op beoordeling van meldingen en signalen aanwezig bij de SNCU. Een groot deel hiervan bleek te voldoen aan de definitie arbeidsuitbuiting en kan daarmee leiden tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek.

"Bestrijding van arbeidsuitbuiting heeft pas echt succes als er langs alle mogelijke wegen structurele drempels worden opgeworpen en de overtreders ook zo hard mogelijk worden aangepakt!", aldus Peter Loef, directeur SNCU. "Het gaat hier om hele ernstige vormen van uitbuiting. Hoe meer onderlinge informatieuitwisseling, hoe beter er verbanden kunnen worden gelegd. Met als gevolg effectievere en meer sluitende aanpak van de uitbuiting."

Met de samenwerking wordt ingezet op het borgen van de veiligheid binnen de uitzendbranche en op strafrechtelijke vervolging van uitbuiters. De informatie waarover de SNCU beschikt, kan het EMM goed gebruiken voor strafrechtelijke onderzoeken. De informatie afkomstig vanuit EMM stelt de SNCU op haar beurt in staat nog gerichter op te treden met nalevingsonderzoeken van de uitzend-CAO’s.
 

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer