Het Flexhuis groeit hard in lastige zorgmarkt

0

In de zorgsector, waar de schaarste aan getalenteerd personeel groot is, wist Het Flexhuis te groeien. Volgens directielid Frederieke Schmidt Crans is een deel van de groei te danken aan strengere regelgeving. De omzet verdubbelde bijna, wat maakt dat Het Flexhuis een van de zes FlexTopGroeiers is uit de Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2018.

flextopgroeiersFlexTopGroeier: Het Flexhuis

  • Omzetklasse: 5 – 20 miljoen euro
  • Omzet 2017: 17 miljoen euro
  • Omzetgroei t.o.v. jaar daarvoor: 89%

Schaarste is een uitdaging

In de zorgsector, waar de schaarste aan getalenteerd personeel groot is, wist Het Flexhuis te groeien. Met net geen omzetverdubbeling komt de Managed Service Provider op maar liefst nummer 66 binnen. Het bureau is gespecialiseerd in het beheren van het totale inhuurproces van extern personeel voor zorginstellingen en ziekenhuizen. Dat houdt onder meer de sourcing, het dossierbeheer en het uitvoeren van betalingen in. De inhuur die Het Flexhuis voor zijn cliënten op zich neemt, beperkt zich niet tot flexkrachten in witte kledij. Ook het hogere management en overige arbeidskrachten worden via het bureau ingeschakeld. Directielid Frederieke Schmidt Crans ziet de kracht van het bureau in zijn focus op deze klantgroep. “Dat outsourcing van inhuur in de zorg een optie is, is iets van de afgelopen jaren. Wat er recent bijkwam, zijn de toegenomen kwaliteits- en patiëntveiligheidseisen en de strengere regelgeving. Niet alleen voor vast maar ook voor extern personeel. Dat verklaart de groei van de vraag naar onze diensten.” Het Flexhuis ontsluit in zijn rol de markt voor haar opdrachtgevers met een gecontracteerd netwerk van leveranciers en zzp’ers. Ook heeft het bureau een adviserende rol. Het adviseert opdrachtgevers over hoe zij hun in-, door- en uitstroombeleid beter kunnen opzetten en hoe zij dat kunnen koppelen aan de mate van inhuur van externen. Schmidt Crans verwacht dat de groei ook dit jaar verder doorzet. De schaarste is een uitdaging. Voor oplossingen zoekt het bureau het in buitenlands talent, het opleiden en omscholen van huidig personeel, in functiedifferentiatie en in het anders inrichten van de capaciteiten van arbeidskrachten.

Dit artikel is geschreven door Wilbert Geijtenbeek (redacteur Flexmarkt) en is verschenen in het juni-nummer van Flexmarkt. Nog geen abonnee?

De Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2018 staat online.

De andere FlexTopGroeiers in de Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2018 zijn:

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer