Onderhandelingsresultaat cao Tuinzaden bereikt

0

Werkgevers in de tuinzaadbedrijven en FNV Bondgenoten zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen. De vakbond is positief.

FNV Bondgenoten Agrarisch en werkgevers in de tuinzaadbranche zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen met een looptijd van 27 maanden, van 1 oktober 2011 tot 1 januari 2014. De lonen zullen in deze periode met 4,75 procent worden verhoogd.

De staffel:
– Per 1 oktober 2011 zullen de feitelijke lonen en de salarisschalen worden verhoogd met 0,75 procent
– Per 1 januari 2012 met 1 procent.
– Per 1 juli 2012 met 0,75 procent
– Per 1 januari 2013 met 1 procent
– Per 1 september 2013 met 1,25 procent

Uitzendkrachten
Ook met betrekking tot uitzendkrachten zijn er afspraken gemaakt. Indien meer dan 15 procent van het gehele personeelsbestand op jaarbasis bestaat uit uitzendkrachten, zal er met de ondernemingsraad overleg worden gevoerd over de inzet en de beloning van deze uitzendkrachten. Wanneer er geen ondernemingsraad aanwezig is, zal dit overleg met de vakbonden gevoerd worden.

Positief
Per saldo is de vakbond positief over het resultaat en zij legt het daarom positief voor aan de leden die tot 18 juli kunnen stemmen.  

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer