Ontbindingsvergoeding: alle 14 dienstverbanden binnen Rabo-organisatie tellen mee

0

Een werknemer die sinds 1973 op diverse vestigingen en in diverse functies binnen de Rabobank- organisatie heeft gewerkt, heeft over die hele periode anciënniteit opgebouwd omdat de organisatie zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot een samenhangende eenheid.

De situatie

De Cooperatieve Rabobank Maas en Leudal dient voor een werknemer een verzoek tot ontbinding in, kort gezegd, wegens disfuncioneren. De werknemer is als 18-jarige met een havo-diploma in 1973 in dienst getreden van een Rabobank en heeft in de afgelopen 37 jaar carrière binnen de organisatie gemaakt. Hij heeft op diverse vestigingen gewerkt en diverse opleidingen gevolgd. Zijn laatste functie was directeur wholesale.

Het oordeel

Naar het oordeel van de kantonrechter is er geen reden voor ontbinding wegens disfunctioneren. Maar omdat de verhoudingen wel ernstig zijn verstoord door de gang van zaken, wijst de kantonrechter de ontbinding per 1 maart 2010 toe wegens gewijzigde omstandigheden. Gezien het lange dienstverband en de staat van dienst van de werknemer wort er een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule toegekend. De werkgever wil dat bij de dienstjaren wordt uitgegaan van de indiensttreding op 1 maart 2008, of anders hooguit de datum waarop de werknemer bij Rabobank Maas en Leudal is gedetacheerd, 1 augustus 2007. De werknemer wil dat de datum van 1 augustus 1973 als utigangspunt wordt genomen omdat hij sinds die datum onafgebroken bij de Rabobank-organisatie in dienst is geweest. De kantonrechter overweegt dat de Rabobank-organisatie zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot een samenhangende eenheid. De Rabobank-organisatie duidt zichzelf ook aan als Rabobank-groep, er is een eigen Rabobank CAO, een eigen pensioenregeling en de Rabobank-groep geeft jaarlijks één gemeenschappelijk jaarverslag uit. De Rabobank-groep kent ook een regeling Mobiliteit Directeuren. Kortom, genoeg redenen om in dit verband uit te gaan van een anciënniteit van bijna 37 jaar.

Bron:
LJN BL1876, Kantonrechter Roermond
Eerste aanleg, 27 januari 2010

Door mr. Ingid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer